Her bina sahibi mimari projede gözüken yapı dışında eklentiye sahip ise bu fazla yapıyı inşaat mühendisi veya harita mühendisi/teknisyenine ölçtürecek.
Ölçüm yaptıktan sonra e-devlet üzerinden başvuru yapacak, binanın bulunduğu arsanın belediye emlak değerinin %3 oranında para ile ölçtürdüğü fazla yapının metrekaresini 600-TL ile çarpıp çıkan bedelin %3 nü toplayarak e-devlet üzerinden bildirecek ve bu parayı yatırınca kendisine yapı kayıt belgesi verilecek.
Başvuran kişinin beyanı doğru ise yapı kayıt belgesi alan kişilerin fazla yapıları yıkılmayacak, ceza konusu olmayacak. Önceden ödenen cezalar iade edilmeyecek.
Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra fazlalığın iskana dahil edilmesi için parsel üzerindeki tüm maliklerin anlaşmaları halinde LİKHAB ofisinde eski kat mülkiyeti kaldırılıp önce arsa payı mülkiyetine ardından da yeni projenin belediyeye onaylatılması sonrasında yeni kat mülkiyeti oranları hesaplanarak yeniden kat mülkiyeti oluşturulabilecek. Bir parsel üzerinde kaçak yapısı olmayanlar kendi arsa paylarının değişmesine razı olmayabilirler. Bu bakımdan kaçak yapıların iskana dahil edilmesi az sayıdaki bağımsız bölüm bulunan parsellerde kolay iken Sporkent 1 sitesi gibi kalabalık bağımsız bölüm sahiplerinin bulunduğu parsellerde çok zor. Herkesin yeni kurulacak arsa paylarında anlaşması imkansız gibi,
Genel inanış, yapı kayıt belgesi alıp mevcut durumu sürdürmek yönünde,
Bağımsız bölüm sahipleri ölçüm yaptırdıkları kişilere vekalet vererek de başvuru yapabilirler.
Av. Ercan Tatar