Değerli Üyelerimiz  04 Mart 2018 Pazar günü Genel Kurul toplantımız yapılmıştır.

Toplantı neticesinde aylık aidatlarımız 2018 Ocak ayından geçerli olmak üzere 250 TL olmuştur. Ayrıca Kooperatif Arsa vergileri, Ecrimisil (kıyı vergisi) ve yatırım giderleri için Nisan ayında 750 TL ve Ekim ayında 750 TL olmak üzere toplam 1.500 TL ek ödeme kararı alınmıştır.

Alınan kararları içeren toplantı tutanağı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca toplantı tutanağını da içeren mektup adresinize posta ile de gönderilmiştir.