Kooperatife ait taşınmazların vergi takdir komisyonlarınca belirlenen değerinin iptali için açtığımız davanın kararı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.