2017 yılı 785 parsel kurulu toplantısı karar defterinde yer alan karar metinleri ve  parsel yönetimince  iletilen Fazıl Aydınmakina  dilekçesinde anılan 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu maddelerine göre cevaplanmış ve 785 parselle ilgili mevcut durumun irdelenmesi çalışmasını da içeren yönetim kurulu yazısıyla ilgili yorum.
                                                                                                                                                                                    
Nergiz Başkaya