Site içerisinde yer alan Türk telekom (telefon,internet) kablo, hatların ve Elektrik trafo ve havaii hatların yer altına alınması hususunda ilgili kurumlara yapılan başvuru dilekçeleri;