S.S.Sporkent İşletme Kooperatifi mülkiyetinde olup , Sporkent sitemizin girişinin bulunduğu 292/10 parsel sınır tespiti için yaptığımız başvuru sonucu tapumuzda belirtilen parsel alanı ile , kadastroda belirtilen parsel alanı arasında fark olması nedeniyle kadastro müdürlüğünden gelen cevap aşağıda yeralmaktadır. Bilgilerinize Sunulur.

Yönetim Kurulu