22 A ASKISI GERÇEKLEŞMİŞTİR.PARSELLERİMİZDE YÜZÖLÇÜMÜ KAYIPLARI VARDIR.BAZI BİNALAR GÖRÜLMEMEKTEDİR. İTİRAZ SÜRESİ 04 OCAK 2016 TARİHİNDE BİTECEKTİR.

AŞAĞIDA HER PARSEL İÇİN İTİRAZ METİNLERİ HAZIRLANMIŞTIR.BU METİNLER KULLANILARAK BODRUM KADASTRO BİRİMİNE İTİRAZLARIN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

781 PARSEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BODRUM KADASTRO BİRİMİNE
S.S.Sporkent İşletme Kooperatifi ( S.S.Sporkent Arsa ve Yapı Kooperatifinin devamı) mülkiyetinde bulunan aşağıda listelenmiş taşınmazların 3402 Kadastro Kanunu’nun 22 A Maddesi gereği yapılan yeni ölçümlerinde yüzölçüm küçülmeleri yapılmıştır.
Kooperatifin taşınmazlarının ana parseli Muğla, Bodrum, Gökçebel Köyü, Kızılburun Mevkii 7 Pafta 612 Parsel numaralı 293.800 m2 yüzölçümlü taşınmazdır.
Kooperatif bu taşınmaz’ 28.04.1983 tarihinde Tatsan Turizm ve Tarım Sanayii A.Ş.’den satın almıştır.
P Kooperatife ait 612 numaralı taşınmaz , Gökçebel Uygulama imar Planı Hükümlerine göre, İmar Uygulâmasına tabii tutularak, Bodrum Belediye Encümeninin 04/08/1988 tarih ve 1877 kararı ile 99518 m2 lik alan yol ve yeşil alan olarak Bodrum Belediyesi adına bedelsiz terk edilerek,
1- 2 No’lu parsel 1012 m2 ( 779 parsel 22-a öncesi ) 2- 3 No’lu parsel 6591 m2 ( 780 parsel 22-a öncesi ) 3- 4 No’lu parsel 75710 m2 ( 781 parsel 22-a öncesi ) 4- 5 No’lu parsel 23728 m2 ( 782 parsel 22-a öncesi ) 5- 6 No’lu parsel 1040 m2 ( 783 parsel 22-a öncesi ) 6- 7 No’lu parsel 1006 m2 ( 784 parsel 22-a öncesi ) 7- 8 No’lu parsel 17973 m2 ( 785 parsel 22-a öncesi ) 8- 9 No’lu parsel 12576 m2 ( 786 parsel 22-a öncesi ) 9- 10 No’lu parsel 5273 m2 ( 787 parsel 22-a öncesi ) 10- 11 No’lu parsel 14864 m2 ( 788 parsel 22-a öncesi ) 11- 12 No’lu parsel 21900 m2 ( 789 parsel 22-a öncesi ) 12- 13 No’lu parsel 6571 m2 ( 790 parsel 22-a öncesi ) 13- 14 No’lu parsel 6038 m2 ( 791 parsel 22-a öncesi )
Bu parsel ( 791 ) 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1992/962 Esas 2000/246 numaralı kararına istinaden 4 parçaya ayrılmış,
1- 292 Ada 7 Parsel 750,32 m2 ( Sporkent 87 Kooperatifi adına ) 2- 292 Ada 8 Parsel 532,30 m2 ( Sporkent 87 Kooperatifi adına ) 3- 292 Ada 9 Parsel 510,36 m2 ( Sporkent İşletme Kooperatifi adına ) 4- 292 Ada 10 Parsel 4245,02 m2 ( Sporkent İşletme Kooperatifi adına )
Imar parsellerine bölünmüştür.

=1=

Kooperatifimiz tarafından satın alınan 7 Pafta 612 Parsel daha sonraki bölünmüş haliyle belediyeye terk edilen alanda dahil olmak üzere 293.800 mZ.olarak Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro Birimi, Belediye Encümeni ve Mahkemede işlem görmüş, kök parsel toplamı ile bölünmüş parsellerin yüzölçüm toplamı değişmemiştir.
Bodrum Kadastro Birimi tarafından 2015 yılında 3402 Kadastro Kanunu 22-a maddesi gereğince yapılan ölçümlerde, 781 Parsel numaralı taşınmazda ( Yeni 815 Ada 1 Parsel ) 515,97 m2 yüzölçümü kaybı gerçekleşmiştir.
Sonuç;
3- Kat Maliki olduğum ( No’lu Bağımsız Bölüm ) 781 parselin yeniden ölçümü sırasında meydana gelen 515,97 m2 lik yüzölçüm düşükiüğünü kabul etmiyorum. itirazım doğrultusunda parseldeki yüzölçüm eksikliğinin giderilmesini talep ederim. 4- Kadastro askı haritasının incelenmesi sonucunda, harita üzerinde gösterilen Bağımsız Bölüm sayıları eksik çizilmiştir. Mevcut oturumu yansıtmamaktadır. Bu durumun giderilmesini talep ederim.
Ek :
Tapu Fotokopisi
=2=
781 Parsel No’lu Bağımsız Bölüm Kat Maliki

 

 

782 PARSEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

785 PARSEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

786 PARSEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

787 PARSEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

788 PARSEL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

KOOPERATİF MÜLKİYETİNDE OLAN PARSELLERDE DE METREKARE KAYIPLARI BULUNMAKTADIR.KOOPERATİF AVUKATI KANALIYLA BU PARSELLER İÇİN GEREKLİ İTİRAZ YAPILMIŞTIR. AŞAĞIDA DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ GÖREBİLİRSİNİZ.