23 Eylül 2015 tarihindeki yoğun yağışlar nedeniyle dere yatağına doldurulan molozun dere tahliye kanalı ve sahilde yaptığı tahribatı gösterir foto grafik tespitler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.