1. KAPSAM

YALIKAVAK BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE SİT ALANLARI HARİCİNDE KALAN ALANLARI KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON+İLAVE UYGULAMA İMAR PLANLARI DÂHİLİNDEKİ ALANLARDA BU PLAN HÜKÜMLERİNE UYULUR.

2. AMAÇ-HEDEF VE İLKELER

YALIKAVAK İMAR PLANLARI VE PLAN HÜKÜMLERİNİN AMAÇ-HEDEF VE İLKELERİ ŞÖYLEDİR;

2.1. PLANLAMA KAPSAMINDA KALAN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE SAHİP VE TURİZM POTANSİYELİNİN YÜKSEK OLDUĞU MUĞLA-BODRUM YARIMADASINDA YER ALAN YALIKAVAK BELDESİNİN; KORUMA-KULANMA DENGESİ İÇİNDE PLANLI, SAĞLIKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE GELİŞİMİ İLE PLAN KONTROL VE DENETİMİNİN SAĞLANMASI,

2.2. DOĞAL, KÜLTÜREL, ÇEVRESEL DEĞERLERİN, TARİHİ VARLIKLARIN, TARIM VE ORMAN ALANLARININ KORUNMASI,

2.3. PLANLAMA ALANININ DOĞAL, TARİHSEL, KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK DEĞERLERİNİN KATMA DEĞERLERİNİ ARTIRACAK KARARLARLA GELİŞTİRİLMESİ.

2.4. DOĞAL, KÜLTÜREL, TARİHİ VE ARKEOLOJİK DEĞERLER; KIYILAR, ORMAN VE TARIM ALANLARI GİBİ ÜLKESEL KAYNAKLAR İLE KENTSEL KULLANIMLAR VE DİĞER ARAZİ KULLANIŞLARI ARASINDA KORUMA-KULLANMA DENGESİNİN OLUŞTURULMASI,

2.5. PLANLAMA KAPSAMINDA KALAN ALANLARDA MÜNFERİT UYGULAMALAR YERİNE MÜMKÜN OLDUĞUNCA BÜTÜNCÜL, BİRBİRİYLE ENTEGRE VE TAMAMLAYICI, EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞECEK PLAN KARARLARININ ÜRETİLMESİ,

2.6. BÖLGENİN GELECEK DÖNEMDEKİ GELİŞİMİNİN DÜZENLİ, SAĞLIKLI VE PLANLI BİR YAPIDA OLMASINA İMKÂN SAĞLAYACAK, GELİŞME SEYRİNE YÖN VERECEK PLAN KARARLARININ OLUŞTURULMASI,

2.7. PLANLAMA ALANININ SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE MEKÂNSAL AÇIDAN KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜMESİ VE GELİŞMESİNİN SAĞLANMASI,

2.8. MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ, KORUNMASI GEREKLİ DOĞAL, EKOLOJİK, KÜLTÜREL VE PEYZAJ ÖZELLİKLERİYLE UYUMSUZ VE BU NİTELİKLER ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ YAPABİLECEK DÜZENSİZ YAPILAŞMANIN ÖNLENMESİ,

2.9. PLANLAMA ALANINDA SEKTÖRLER ARASI EŞGÜDÜMÜN SAĞLANDIĞI BİR EKONOMİK GELİŞMENİN SAĞLANMASI,

2.10. TÜRKİYE’NİN KALKINMA POLİTİKASI KAPSAMINDA, SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİNE UYGUN PLANLAMA İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE, GELİŞME HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ VE PLANLAMAYA YANSITILMASI, ARAZİ KULLANIM KARARLARININ VERİLMESİ,

2.11. PLAN KAPSAMINDA KALAN ALANLARDA, ARAZİ KULLANIMI VE YAPILAŞMANIN PLAN, FEN, SANAT, SAĞLIK VE ÇEVRE ŞARTLARINA UYGUN OLARAK OLUŞMASININ TEMİN EDİLMESİ, AFET ETKİLERİNİN AZALTILMASI,

2.12. PLANLAMA ALANINDA YAŞANABİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞUMUNA VE YERLEŞME ALANLARININ YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, GEREKLİ STANDARTLARA SAHİP BİR YAPIDA OLMASINA İMKÂN SAĞLAYACAK KARARLARIN ÜRETİLMESİ,

2.13. KIYIYA AÇILIM NOKTASINDA YER ALAN YÖRENİN ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KIYI KULLANIMI İLKELERİ’ ÇERÇEVESİNDE GELİŞTİRİLMESİ,

2.14. BÖLGEDEKİ TURİZM POTANSİYELİNİN VE DOĞAL DEĞERLERİN ÇEVREYE DUYARLI BİR BİÇİMDE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN TURİZM FAALİYETLERİNİN VE YATIRIMLARININ YER SEÇİMİ KARARLARININ BELİRLENMESİ,

2.15. TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN BÖLGEDE TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİNİN SAĞLIKLI, PLANLI VE NİTELİKLİ BİR YAPIDA OLMASI KONUSUNDA YÖNLENDİRİCİ PLAN KARARLARI ÜRETİLMESİ,

2.16. PLANLAMA ALANINDA YER ALAN TÜM GELİŞME ALANLARININ, VERİMİ YÜKSEK TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERMEYECEK BİÇİMDE GELİŞTİRİLMESİ,

2.17. KENTSEL GELİŞME ALANLARININ, NÜFUS PROJEKSİYONLARI İLE BİRLİKTE, YERLEŞMEDEKİ OLASI GELİŞME POTANSİYELLERİNİN DE DİKKATE ALINARAK BELİRLENMESİ,

2.18. MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DÜZENSİZ YAPILAŞMANIN ÖNLENMESİ.

3. KORUMA İLKELERİ

3.1. 6831 SAYILI ORMAN KANUNU KAPSAMINDAKİ ORMAN VASIFLI ALANLAR YASAL MEVZUATLA TANIMLANMIŞ SINIRLI KULLANIMLAR DIŞINDA İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE KORUNACAKTIR.

3.2. 4342 SAYILI “MERA KANUNU” UYARINCA SAPTANMIŞ VE/VEYA SAPTANACAK OLAN MERA VE OTLAK NİTELİĞİNDEKİ ALANLARDA MERA KANUNU UYARINCA İŞLEM YAPILACAKTIR.

3.3. ORMAN VE MERA ALANLARI İÇİN 581 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ SAKLIDIR.

3.4. PLANLAMA ALANI 0İÇERİSİNDE ÇEVREYİ BOZACAK VE ZARAR VERECEK ATIK TASFİYE İŞLEMLERİ YASAKTIR.

3.5. KATI ATIKLARIN DÜZENLİ TOPLANMASI VE DEPOLANMASI ESAS OLUP BU ALANLARDA “KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİNDE BELİRLENEN KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

3.6. KIYILAR DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDADIR. KIYI VE SAHİL ŞERİTLERİNDEN YARARLANMADA ÖNCELİKLE KAMU YARARI GÖZETİLİR. KIYILARIN EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ KORUNACAKTIR.

3.7. BÖLGEDE DOĞAL, TARİHİ, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL DEĞERLER, ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUATLA BELİRLENMİŞ VEYA BELİRLENECEK OLAN HASSAS ALAN VE EKOSİSTEMLER, KORUNMASI GEREKLİ FLORA VE FAUNA, TOPOĞRAFİK OLUŞUMLAR VB. DEĞERLERİN KORUNMASI ESAS OLUP BU DOĞRULTUDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

3.8. PLANLAMA ALANI İÇİNDE YER ALAN PARSELLERDEKİ YETİŞMİŞ TEK YA DA TOPLU ZEYTİN, NARENCİYE, MEŞE, AKDENİZ HURMASI, SAKIZ, MELENGİÇ, PINAR, DEFNE VE KEÇİBOYNUZU GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ AĞAÇLARIN; SABIRLIK, FRENK İNCİRİ GİBİ YÖRESEL PEYZAJ OLUŞTURAN BİTKİLER İLE ÖZELLİĞİ OLAN KAYA OLUŞUMLARININ VE DİĞER YÖRESEL DOKU UNSURLARININ (SU KUYUSU, SARNIÇ, OCAK VB.) KORUNMASI ESASTIR. BUNUN SAĞLANABİLMESİ AMACIYLA ZORUNLU DURUMLARDA YOL GÜZERGAHLARI, YAPILANMA KOŞULLARI VE BENZERİ KONULARDA YETKİLİ İDARELERİN DENETİMİNDE DÜZENLEME YAPILACAKTIR.

3.9. NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLARIN YAŞAMA VE ÜREME ALANLARI KORUNACAKTIR.

3.10. BİNA YAPILACAK PARSELLERDE, YAPILAŞMALARDA MEVCUT AĞAÇLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA MUHAFAZA EDİLECEKTİR. BİR PARSEL İÇİNDE, ZORUNLU OLARAK KESİLECEK HER AĞAÇ İÇİN EN AZ 2 (İKİ) ADET YÖRESEL AĞAÇ DİKİLMESİ ŞARTTIR. PARSELDE UYGUN YER OLMAMASI DURUMUNDA, AĞAÇLAR, BELEDİYESİNCE BELİRLENECEK ALANLARA DİKİLECEK VEYA BEDELLENDİRİLEREK, OLUŞACAK FON, AKTİF YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİNDE KULLANILACAKTIR.

3.11. 31.12.2004 GÜN VE 25687 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN “SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ”NDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

3.12. BU PLAN BÜTÜNÜ İÇİNDE HER TÜRLÜ SIVI ATIKLARIN İLGİLİ MEVZUATTA BELİRTİLEN STANDARTLARI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ARITILMASI VEYA BERTARAF EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

3.13. SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SUYUN DENGELİ VE VERİMLİ KULLANIMI SAĞLANACAKTIR. YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARINI KİRLETİCİ FAALİYETLERE KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEKTİR.

3.14. PLANLAMA ALANI BÜTÜNÜNDE TOPLU ARITMA SİSTEMLERİNE GEÇİLMESİ KONUSUNDA ENTEGRE PROJELERE AĞIRLIK VERİLECEKTİR.

BU KAPSAMDA;

· BÜTÜNCÜL ARITMA TESİSLERİ DEVREYE GİRİNCEYE KADAR, ARITMA TESİSİ ZORUNLULUĞU OLMAYAN TESİS VE YAPILAR ÇEVRESİNDE GEREKSİNİMİ KARŞILAYACAK VE SAĞLIK KURALLARINA UYGUN PİSSU KANALLARI (KANALİZASYON) AĞI;

· VARSA YAPI VE TESİSLERİN PİSSU KANALLARI BU AĞA BAĞLANIR.

· YOKSA “LAĞIM MECRASI İNŞAATI MÜMKÜN OLMAYAN YERLERDE YAPILACAK ÇUKURLARA AİT YÖNETMELİK”TE BELİRTİLEN NİTELİK VE KOŞULLARA UYGUN OLACAK BİÇİMDE, GENEL YA DA HER YAPI VE TESİS İÇİN BAĞIMSIZ PİSSU ÇUKURU YAPILIR. PİSSU ÇUKURLARI KESİNLİKLE DENİZ, GÖL VE NEHİRLERE BAĞLANAMAZ VE BOŞALTILAMAZ.

3.15. TURİSTİK TESİSLERİN, BÜYÜK ALAN KULLANIMI GEREKTİREN TESİSLERİN VE TOPLU OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK KONUT YERLEŞMELERİNİN (10 ADET VE ÜZERİ KONUT) PİSSULARI İÇİN ATIK SU ARITMA SİSTEMİ KURULACAK VE İŞLETİLECEKTİR. ATIK SU %90 ORANINDA ARITILMADAN DEŞARJ YAPILAMAZ VE SÖZ KONUSU ARITMA SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEDEN YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEMEZ. ARITILAN SUYUN ÖNCELİKLE SULAMADA KULLANILMASI ESASTIR.

3.16. BU PLAN KAPSAMINDA, YERLEŞİM ALANLARINDA SAĞLIKLI BARINMA ŞARTLARININ SAĞLANMASI, ATIKLARIN USULÜNE VE TEKNİĞİNE UYGUN BERTARAF EDİLMESİ, SAĞLIKLI İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ, EVSEL ATIK SU İLE İÇME VE KULLANMA SUYU ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VEREN ETMENLERİN ORTADAN KALDIRILMASI GİBİ HUSUSLARDA GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI İLGİLİ İDARECE SAĞLANIR.

BU BAĞLAMDA İLGİLİ İDARELERCE;

· SAĞLIKLI VE YETERLİ İÇME VE KULLANMA SUYUNUN TEMİNİ; BU SULARIN DEZENFEKSİYONUNUN SAĞLANMASI VE BUNA İLİŞKİN YENİ ALTYAPILARIN OLUŞTURULMASI,

· KANALİZASYON VE ATIK SU, İZALE VE BERTARAF ALTYAPISININ USUL VE TEKNİĞİNE UYGUN OLARAK GEREKLİ SIHHİ ŞARTLARA HAİZ OLACAK ŞEKİLDE İNŞAA EDİLEREK KULLANIMA VERİLMESİ,

· İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN KEMİRİCİ NİTELİKTEKİ HAŞERE KONTROLÜNÜN VE MÜCADELESİNİN SAĞLANMASI VE ÜREMELERİ İÇİN UYGUN OLAN FİZİKİ ORTAMLARIN YOK EDİLMESİ VEYA EN AZA İNDİRİLMESİ,

· MUHTEMEL YANGINLARA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI,

· HALKIN, YEME İÇME, DİNLENCE, EĞLENCE VE KONAKLAMA ALANLARINDAKİ TESİSLERİN GEREKLİ SIHHİ HİJYENİK VE TEKNİK ŞARTLARA HAİZ OLACAK ŞEKİLDE FAALİYET GÖSTERMELERİNİN TEMİNİ, RUTİN VE PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI, KONTROL SONUÇLARINA GÖRE GEREKLİ İŞLEMLERİN UYGULANMASI GEREKMEKTEDİR.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA “3194 SAYILI İMAR KANUNU”, “2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU”, “2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU”, “3621 SAYILI KIYI KANUNU”, “ “5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU”, “2565 SAYILI ASKERİ YASAK BÖLGELER VE ASKERİ GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU”, “2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU”, “3373 SAYILI ORMAN KANUNU”, “4342 SAYILI MERA KANUNU”, “3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN”, “6831 SAYILI ORMAN KANUNU” VE BU KANUNLARLA İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ İLE HALEN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN VE BU PLANIN ONAYINDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ/MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ GEÇERLİDİR.

4.2. İMAR PLANI; PLAN HÜKÜMLERİ, PLAN AÇIKLAMA RAPORU VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 18/08/2009 TARİHİNDE ONAYLANAN “YALIKAVAK BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU” İLE BİR BÜTÜNDÜR.

4.3. MUĞLA VALİLİĞİNİN (GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ) GÖRÜŞ RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA PLAN ÜZERİNDE “ZEYTİNLİK” OLARAK VEYA “Z” KODLAMASI İLE GÖSTERİLEN ALANLARDA 4086 SAYILI KANUNUN 5. MADDESİNİN İKİNCİ PARAGRAFI UYARINCA ALTYAPI VE SOSYAL TESİSLER DAHİL TOPLAM YAPILAŞMA, ZEYTİNLİK ALANININ %10’UNU GEÇEMEZ. ANCAK PLANDA VEYA PLAN HÜKÜMLERİNDE BELİRLENEN EMSAL DEĞERLERİ DE AŞILAMAZ. BU SAHALARDAKİ ZEYTİN AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ FENNİ İZNİNE TABİDİR. BU İZNİN VERİLMESİNDE TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNİN VE MAHALLİNDE ZİRAAT ODASININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINIR. BU HALDE DAHİ KESİN ZARURET GÖRÜLMEYEN ZEYTİN AĞACI KESİLEMEZ VE SÖKÜLEMEZ.

4.4. 3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN VE BU KANUNUN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDAKİ 4086 SAYILI KANUNUN 5. MADDESİNİN 1. BENDİNDE “ZEYTİNLİK SAHALARIN İÇİNDE VE BU SAHALARA EN AZ 3 KİLOMETRE MESAFEDE ZEYTİNYAĞI FABRİKASI HARİÇ ZEYTİNLİKLERİN VEJETATİF VE GENERATİF GELİŞMESİNE MANİ OLACAK KİMYEVİ ATIK BIRAKAN, TOZ VE DUMAN ÇIKARAN TESİS YAPILAMAZ VE İŞLETİLEMEZ. BU ALANLARDA YAPILACAK ZEYTİNYAĞI FABRİKALARI VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SANAYİ İŞLETMELERİ YAPIMI VE İŞLETMESİ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ İZNİNE BAĞLIDIR” DENİLDİĞİNDEN, BU ALANLARDA YAPILACAK SÖZ KONUSU ZEYTİNYAĞI FABRİKASI VE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ TARIMSAL SANAYİ İŞLETMELERİNİN YAPIMI VE İŞLETMESİ İÇİN İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

4.5. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI-DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN 26.12.2008 TARİH VE B.18.1.DSİ.1.21.02.00-754-110357 SAYILI YAZISI EKİNDE İŞARETLENEN GÖRÜŞE UYULACAKTIR. GEREKLİ GÖRÜLEN KESİMLERDE DSİ TARAFINDAN ÖNERİLEN STANDARTLARA UYGUN OLARAK ISLAH KANALLARI YAPILACAKTIR. ÖZEL MÜLKİYET SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN DERE VE KANAL GÜZERGÂHLARININ KAMUYA TERKİ YAPILMADAN İLGİLİ PARSELE İNŞAAT İZNİ VERİLEMEZ.

4.6. KIYI KENAR ÇİZGİSİNİN DENİZ YÖNÜNDE KALAN ALANLARDA HAZIRLANACAK İMAR PLANLARI 3621 SAYILI KIYI KANUNU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ UYARINCA ONAYLANACAKTIR.

4.7. KARAYOLLARI KENARINDA YAPILMAK İSTENİLEN TESİSLERDE 2918 SAYILI” KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU”NUN 18. MADDESİ GEREĞİNCE ÇIKARTILAN “KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” KOŞULLARI İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN İLGİLİ TEBLİĞLERİNDE BELİRTİLEN HÜKÜMLER GEÇERLİDİR.

4.8. TÜM PLANLAMA ALANINDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NA DAYANILARAK ÇIKARILAN “OTOPARK YÖNETMELİĞİ” NDEKİ STANDARTLARA UYULACAKTIR.

4.9. YAYA YOLLARI GEREKLİ DURUMLARDA SERVİS AMAÇLI DA KULLANILABİLİR.

4.10. KENTSEL MEKÂNLARIN DÜZENLENMESİNDE ENGELLİLERLE İLGİLİ HER TÜRLÜ YASAL MEVZUAT VE STANDARTLARA UYULACAKTIR.

UYGULAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

4.11. İMAR UYGULAMASI-PARSELASYON GÖRMÜŞ YERLERDEKİ MÜLKİYET SINIRLARI İLE İMAR PLANI HATLARI ARASINDA KAYMALAR-UYUMSUZLUK OLMASI DURUMUNDA; YOLLARIN GÜZERGÂHINDA DARALTMA YAPILMAMASI KOŞULUYLA ± 2M. YE KADAR OLAN ÇELİŞKİLERİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE VE ONAYINA GEREK KALMADAN DÜZENLEME YAPMAYA BELEDİYE YETKİLİDİR.

4.12. PLANDA GÖSTERİLEN MÜLKİYET HATLARI UYGULAMAYA ESAS OLMAYIP BİLGİ AMAÇLIDIR. KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN KADASTRAL VERİLER ESAS ALINARAK UYGULAMA YAPILACAKTIR.

4.13. PLAN KAPSAMINDA İNŞAAT ALANI NET İMAR PARSELİ ÜZERİNDEN HESAPLANIR.

4.14. PLAN KAPSAMINDA, İFRAZ SONUCU OLUŞAN PARSELLERİN SADECE BİRİNDE (-) %10 TOLERANS KULLANILABİLİR.

4.15. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YOL, YEŞİL ALAN, OTOPARK, MEYDAN VB. KAMUYA TERKİ GEREKLİ ALANLARIN TERKİ YAPILMADAN YAPILAŞMA İZNİ VERİLEMEZ. BU ALANLAR AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.

4.16. YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUATA VE İMAR PLANINA GÖRE RUHSAT ALMIŞ VE SUBASMAN SEVİYESİ YASAL OLARAK TAMAMLANMIŞ YAPILARIN HAKLARI SAKLIDIR.

BU PLANIN ONAYINDAN ÖNCE RUHSAT ALMIŞ VE RUHSAT SÜRESİ DOLMAMIŞ YAPI VE PROJELERDE, TALEP HALİNDE, PROJE TADİLATLARI İLK RUHSAT ALINDIĞI TARİHTEKİ PLAN VE MEVZUATA GÖRE YAPILABİLİR.

3194 SAYILI İMAR KANUNU PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YA DA YAPILDIĞI DÖNEMDEKİ MER’İ MEVZUATA GÖRE YAPILMIŞ YAPILAŞMALAR VE UYGULAMA GÖRMÜŞ ALANLAR İLE İLGİLİ MÜKTESEP HAKLAR SAKLIDIR.

4.17. PLANDA SAHİL ŞERİDİNDE KALIP REKREATİF ALAN VEYA GT OLARAK TANIMLANMIŞ ALANLARDA BU PLANIN ONAYINDAN ÖNCE YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN İMAR PLANINA GÖRE RUHSAT ALARAK MEVZUATA VE RUHSAT PROJESİNE UYGUN OLARAK YAPILAŞMIŞ YAPILARIN HAKLARI SAKLIDIR. YAPILARIN EKONOMİK ÖMÜRLERİNİ TAMAMLAMASINDAN SONRA BU PLAN HÜKÜMLERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILIR.

4.18. BU PLAN, PLANIN ONAY TARİHİNDEN ÖNCE MEVZUATA AYKIRI OLARAK YAPILAŞMIŞ YASAL OLMAYAN YAPILAR İÇİN HERHANGİ BİR HAK OLUŞTURMAZ. BU YAPILAR İÇİN 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANIR.

4.19. YAPILARDA GELENEKSEL YÖRE MİMARİSİNİ VE YÖRESEL YERLEŞME DOKULARINI YANSITAN UYGULAMALAR YAPILMASI ZORUNLUDUR.

4.20. YERLEŞME ALANLARINDA (KONUT, TİCARET VB.) DIŞ CEPHE MALZEMESİ OLARAK SIVANIN HER ÇEŞİDİ İLE BEYAZ BADANA, AHŞAP VEYA YÖRESEL DOĞAL TAŞ MALZEME KULLANILACAKTIR. DKKA (DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN) VE TARIM ALANLARI GİBİ YERLEŞME ALANLARI DIŞINDA KALAN DİĞER BÖLGELERDE YAPILACAK YAPILARIN CEPHELERİNİN YÖREYE ÖZGÜ VE DOĞAYA UYUMLU RENK VE MALZEMEYLE (YÖRESEL DOĞAL TAŞ, AHŞAP VB.) YAPILMASI GEREKLİDİR. CEPHELERDE ŞEFFAF MALZEME KULLANILABİLİR. BİNA DIŞ DUVARLARININ TAŞ KULLANILARAK YAPILMASI DURUMUNDA DIŞ TAŞ DUVAR KALINLIĞI İNŞAAT ALANI HESABINA DAHİL EDİLMEZ. YAPILARDA CEPHELERDE MALZEME VE RENK SEÇİMİ KONUSUNDA DÜZENLEME YAPMAYA BELEDİYE YETKİLİDİR.

4.21. YÖRENİN GELENEKSEL YAPI TARZINI YANSITAN DÜZ VEYA GELENEKSEL TARZDA TOPLAM 60 M².Yİ GEÇMEYEN SİLME SAÇAKLI MAX. %33 EĞİMLİ, KİREMİT KAPLAMALI ÇATI YAPILABİLİR.

4.22. YAPILARDA BAĞIMSIZ ÇATI KATI VE ÇEKME KAT YAPILAMAZ.

4.23. BAHÇE DUVARLARININ YÖRESEL TAŞ MALZEMEDEN YAPILMASI ZORUNLUDUR. BAHÇE DUVARLARININ YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 1.50 M. OLABİLİR. BETONARME İSTİNAT DUVARLARININ YAPILMASI ZORUNLU OLDUĞU HALLERDE BETONARME YAPILAN İSTİNAT DUVARLARININ EN AZ 30 CM. KALINLIKTA DOĞAL TAŞ KAPLANMASI ZORUNLUDUR. İSTİNAT DUVARLARINDA GÖRSEL ESTETİK VE DOĞAL YAPI AÇISINDAN GEREKLİ DURUMLARDA KADEMELİ OLARAK YAPTIRILMASI KONUSUNDA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

4.24. AÇIK ALAN DÜZENLEMESİ YAPILACAK ALANLARDA; EĞİMDEN DOLAYI İSTİNAT DUVARININ YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU HALLERDE İSTİNAT DUVARLARININ TOPRAK ÜSTÜ GÖRÜNEN YÜKSEKLİĞİ 1.50 M.Yİ GEÇEMEZ. BU YÜKSEKLİĞİN 1.50 METREDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA GÖRSEL ESTETİK VE DOĞAL YAPI AÇISINDAN KADEMELENME YAPILMASI ESASTIR.

4.25. DKKA (DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN) , TARIMSAL NİTELİKLİ ALANLAR VE ZEYTİNLİK OLARAK İŞARETLENEN ALANLARDA YER ALAN PARSELLERDE TOPLAM İNŞAAT ALANINA DÂHİL OLMAYAN YÜKSEKLİĞİ 2.80 MT.’Yİ, TOPLAM İNŞAAT ALANI 30 M²’Yİ GEÇMEYEN EN FAZLA BİR ADET MÜŞTEMİLAT YAPILABİLİR.

4.26. 10 BAĞIMSIZ BÖLÜM VEYA 1000 M²’DEN FAZLA EMSALE DAHİL İNŞAAT ALANI BULUNAN KONUT, TİCARET, TURİZM TESİSİ VEYA GÜNÜBİRLİK KULLANIMLI PARSELLERDE PEYZAJ PROJELERİ YAPILMADAN İNŞAAT, PEYZAJ PROJELERİNİN UYGULAMASI TAMAMLANMADAN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEMEZ.

4.27. YAPILAŞMALARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN KAPICI DARİESİ YAPILMAK İSTENMESİ DURUMUNDA; 20 BAĞIMSIZ BÖLÜM ALTINDAKİ KONUT KULLANIMLI YAPILAŞMALARIN YER ALDIĞI İMAR PARSELLERİNDE PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE EMSAL HESABINA DAHİL EDİLMEYEN KAPICI DAİRESİ YAPILAMAZ. 20 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÜSTÜNDE KONUT KULLANIMLI YAPILAŞMALARIN YER ALDIĞI İMAR PARSELLERİNDE HER 20 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN EMSAL HESABINA DAHİL EDİLMEYEN EN FAZLA 1 ADET KAPICI DAİRESİ YAPILABİLİR.

4.28. PLAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TURİZM, GÜNÜBİRLİK TESİS VE T1-T2-T3 İŞARETLİ TİCARET ALANLARI HARİÇ YAPILAŞMALARDA BODRUM KAT YAPILMASI HALİNDE, BODRUM KATLAR BİNANIN İZDÜŞÜMÜNÜ GEÇEMEZ. TURİZM, GÜNÜBİRLİK TESİS VE T1-T2-T3 İŞARETLİ TİCARET ALANLARINDA BODRUM KATLAR YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI İÇİNDE YAPILABİLİR.

4.29. PLAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ YAPILAŞMALARDA HER KATTA YAPILACAK TERAS ALANLARI ZEMİN KAT ALANININ %30’UNU GEÇEMEZ.

4.30. KONUT YERLEŞME ALANLARI, DKKA (DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN) , TARIMSAL NİTELİKLİ ALANLAR VE ZEYTİNLİK OLARAK İŞARETLENEN ALANLARDA YER ALAN PARSELLERDEKİ YAPILAŞMALARDA YAPILACAK GALERİ BOŞLUĞU TOPLAM YAPI TABAN ALANININ 1/5’İNİ GEÇEMEZ.

4.31. KONUT YERLEŞME ALANLARINDA YER ALAN PARSELLERDEKİ YAPILAŞMALARDA HER YÖNDE EN GENİŞ BİNA CEPHESİ 16M. DEVAMLILIK EN FAZLA 8 MT., DKKA (DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALAN) TARIMSAL NİTELİKLİ ALANLAR VE ZEYTİNLİK OLARAK İŞARETLENEN ALANLARDA YER ALAN PARSELLERDEKİ YAPILAŞMALARDA İSE EN GENİŞ BİNA CEPHESİ 24M. DEVAMLILIK EN FAZLA 12 MT. DİR. BU MESAFEDEN SONRA EN AZ 50 CM.LİK HAREKET SAĞLANACAKTIR.

4.32. PLAN SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KONUT VE TİCARET KULLANIMLI YAPILAŞMALARDA ÇEKME MESAFELERİ İHLAL EDİLMEMEK ŞARTIYLA BİNANIN DÖRT TARAFINDA 70 CM. Yİ GEÇMEYEN KAPALI ÇIKMA YAPILABİLİR.

4.33. YAPILAŞMALARDA BİTKİ VARLIĞININ BOZULMAMASINA ÖZEN GÖSTERİLECEKTİR.

KENT VE ÇEVRE ESTETİĞİ

4.34. KENT VE ÇEVRE ESTETİĞİ AÇISINDAN BELEDİYECE BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK KENTSEL TASARIM PROJELERİ DE DAHİL BELLİ DÜZENLEMELER, İLKELER VE KURALLAR GETİRİLEBİLİR, YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ YAPILABİLİR.

4.35. KENT ESTETİĞİ AÇISINDAN MEVCUT VEYA YENİ YAPILARDA YAPILARIN ESTETİĞİ, RENGİ, ÇATI VE CEPHE KAPLAMASI, PEYZAJ VB. KONULARDA DÜZENLEME YAPMAYA/YAPTIRMAYA/DENETLEMEYE YAPILARIN İNŞASINDA YÖRESEL MALZEME KULLANILMASINA VE YÖRESEL MİMARİNİN DİKKATE ALINMASINA İLİŞKİN ZORUNLULUK GETİRMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

4.36. PLANLAMA ALANINDA YERLEŞMENİN SİLUETİNİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA KORUNMASI GEREKLİDİR. SİLÜETE ETKİ EDEN ÖZELLİKLE EĞİMLİ ALANLARDA KALAN PARSELLERDE YER ALACAK YAPILAŞMALARDA YAPININ KONUMU VAZİYET PLANINDA BELEDİYECE UYGUN GÖRÜLDÜKTEN SONRA YAPILAŞMAYA GEÇİLECEKTİR. BU TÜR PARSELLERDE ZİRVE NOKTALARINDA SİLUETİ ETKİLEYECEK YAPILARA İZİN VERİLMEYECEKTİR. YİNE BU TÜR PARSELLERDE YAPININ ARAZİDEKİ KONUMUNA MÜDAHALE ETMEYE BELEDİYE YETKİLİDİR.

4.37. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE ENERJİ NAKİL HATLARI, PTT HATLARI VB. YERLEŞİMİN GÖRÜNÜMÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEYEN HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI ESASTIR.

4.38. YERLEŞME GENEL GÖRÜNÜMÜNÜ ETKILEYEN HER TÜRLÜ TABELA, AFİŞ, REKLAM PANOSU, TOTEM, TENTE, PERGOLE GİBİ ELEMANLARIN KALDIRILMASINA, KONUM, RENK, MALZEME VEYA BOYUTLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAYA/ YAPTIRMAYA/ DENETLEMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

4.39. ÇATILARDA, BALKONLARDA, TERASLARDA YOL, SOKAK, AVLU VE MEYDANLARIN ZEMİNLERİNDE YAPILABİLECEK VE GÖZ HİZASINDAN GÖRÜLECEK ŞEKİLDE GÖRSEL KİRLİLİĞE NEDEN OLAN SU DEPOSU, ANTEN, GÜNEŞ ISITMA PANEL VE DEPOLARI, KLİMA ÜNİTELERİ VE SAİR MEKANİK EKİPMAN, ELEKTRİK VE TELEFON KUTULARI, ÇIPLAK KABLOLAR VB. TESİSAT ELEMANLARI VE DONANIMLARIN YAYA ÖLÇEĞİNDE YOLDAN GÖRÜNMEMESİNE, BİNA PROJELERİNE ENTEGRE EDİLEREK KAMUFLE EDİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAYA/YAPTIRMAYA/DENETLEMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

4.40. ELEKTRIK TRAFOLARI BÜYÜK TESİSLERİN KENDİ BÜNYESİNDE, GENEL TRAFOLAR DA; EĞİMLİ ARAZİLERDE BİR YÜZÜ AÇIK EĞİME GÖMÜLÜ OLARAK, DÜZ ALANLARDA İSE (TİP PROJE OLMADAN) HAZIRLANACAK PROJELERİN BELEDİYECE UYGUN GÖRÜLMESİ İLE İNŞA EDİLEBİLİRLER.

KENTSEL TASARIM DÜZENLEMESİ YAPILACAK ALANLAR

4.41. PLANDA KENTSEL TASARIM DÜZENLEMESİ YAPILACAK ALAN SINIRI-1 İÇERİSİNDE KALAN ALANLARDA BELEDİYESİNCE KENTSEL TASARIM PROJELERİ HAZIRLANMASI ÖNERİLMEKTEDİR. HAZIRLANACAK PROJELER BÜTÜNCÜL VEYA ETAPLAR HALİNDE YAPILABİLİR. SÖZ KONUSU PROJELERİN BELEDİYECE HAZIRLANMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI HALİNDE UYGULAMALARDA VE YAPILAŞMALARDA BU PROJELERE UYULMASI ZORUNLUDUR.

4.42. PLANDA KENTSEL TASARIM DÜZENLEMESİ YAPILACAK ALAN SINIRI-2 İÇERİSİNDE KALAN ALANLARDA HAZIRLANACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA UYGUN GÖRÜLMEDEN YAPILAŞMAYA GİDİLEMEZ.

4.43. BELEDİYESİNCE HAZIRLANABİLECEK KENTSEL TASARIM PROJELERİNDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE, OTOPARK ALANLARINA YÖNELİK DETAYLI DÜZENLEMELER YAPILABİLİR. KENTSEL TASARIM PROJELERİNDE BÖLGELERİN ÖZELLİKLERİ DE DİKKATE ALINARAK YAYA ÖNCELİKLİ DÜZENLEMELER YAPILMASI ESASTIR.

YAPILACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNDE PLANDAKİ KULLANIM KARARLARI VE YAPILAŞMA KOŞULLARI DA DİKKATE ALINARAK YAPILARIN YAPILAŞMA NİZAMI, TABAN OTURUMLARI, YÜKSEKLİKLERİ, BAHÇE MESAFELERİ, ÇATI, CEPHE TASARIM, RENK VE MALZEMESİ, PARSELİN BİNA OTURUMLARI DIŞINDAKİ KISIMLARININ KULLANIM VE DÜZENLEME KOŞULLARI VB. HUSUSLAR İLE YUKARIDA BELİRTİLEN KENT VE ÇEVRE ESTETİĞİYLE İLGİLİ HUSUSLARDA DÜZENLEMELER YAPILABİLİR.

4.44. KENTSEL TASARIM PROJELERİ HAZIRLANIRKEN PLAN MÜELLİFİNİN DE GÖRÜŞÜ ALINACAKTIR.

4.45. 20.000 M² VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE PROJE UYGULAMASI YAPILACAK TURİZM TESİSİ VE KONUT KULLANIMLI ADA/PARSEL VEYA ALANLARDA PLAN MÜELLİFİNİN DE GÖRÜŞÜ ALINARAK, KENTSEL TASARIM-VAZİYET PLANLARI HAZIRLANIP, BELEDİYECE UYGUN GÖRÜLMEDEN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

PLAN VE PLAN NOTLARINDA GETİRİLEN KULLANIM KARARLARI İLE YAPILAŞMA KOŞULLARI VE ÜST SINIRLAMALAR DA DİKKATE ALINARAK SÖZ KONUSU ALANLARDA YAPILACAK YAPILARIN PARSEL İÇİNDEKİ KONUMLARI, YAPILAŞMA NİZAMI, YAPI BOYUTLARI, TABAN OTURUMLARI, YÜKSEKLİKLERİ, BAHÇE MESAFELERİ VB. HUSUSLAR HAZIRLANACAK KENTSEL TASARIM-VAZİYET PLANLARINDA BELİRLENİR.

KOT VERMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

4.46. YAPILARA KOT; DOĞAL ZEMİNİN BOZULMASINI ÖNLEYECEK ŞEKİLDE BİNANIN OTURDUĞU TABİİ ZEMİNİN KÖŞE KOTLARI ORTALAMASINDAN VERİLECEKTİR.

4.47. MAKSİMUM SUBASMAN KOTU +0.80 M.DİR. YAPILANMA İÇİN PARSEL VE ÇEVRESİNİN PLANKOTE VE RÖLÖVESİ BELEDİYESİNCE ONAYLANMADAN ARAZİ TOPOGRAFYASI HAFRİYAT İLE DOLDURULARAK DEĞİŞTİRİLEMEZ. MİMARİ PROJELERDEKİ VAZİYET PLANLARINA PLANKOTE VE RÖLÖVEDEKİ DEĞERLERİN İŞLENMESİ ZORUNLUDUR.

AFETE YÖNELİK HÜKÜMLER

4.48. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 18/08/2009 TARİHİNDE ONAYLANAN “YALIKAVAK BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU” NDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

4.49. PLANLAMA ALANI 1. DERECE DEPREM BÖLGESİNDE YER ALMAKTADIR. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE KALAN HER TÜRLÜ YAPIYA İLİŞKİN MİMARİ PROJELERDE (TADİLATLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE) “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” İLE “AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLU OLUP BU KONUDA BELEDİYESİ SORUMLUDUR.

4.50. JEOLOJİK ETÜT RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA PLANDA JEOLOJİK AÇIDAN YAPILAŞMAYA UYGUN OLMAYAN ALANLAR OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA HERHANGİ BİR YAPI YAPILAMAZ. BU ALANLARDA AÇIK ALAN DÜZENLEMELERİ YAPILABİLİR.

4.51. KATLARDA YER KAZANMAK AMACIYLA TAŞIYICI BÖLME DUVAR VE BETONARME PERDE DUVARLARI KALDIRICI VE ZARAR VERİCİ NİTELİKTE TADİLATLAR YAPILAMAZ.

4.52. BETON KALİTESİNİN TİTİZLİKLE DENETLENMESİ HUSUSUNDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR. İNŞAATLARDA HAZIR BETON KULLANILACAK OLUP BU HUSUSLARDA BELEDİYESİ, FENNİ MESUL- YAPI DENETİM FİRMASI SORUMLUDUR.

SİT VE KORUMA ALANLARI

4.53. PLAN SINIRLARI DÂHİLİNDE KALAN SİT ALANLARI PLAN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE GÖSTERİLMİŞ OLUP BU ALANLARA İLİŞKİN PLAN KARARI GETİRİLMEMİŞTİR.

4.54. SİT ALANLARINDA, İLGİLİ MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI HAZIRLANIP ONAYLANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ

4.55. BU PLAN KAPSAMINDAKİ SİT ALANLARI VE SINIRLARI İLE İLGİLİ OLARAK PLANDAKİ GÖSTERİMLERDE FARKLILIK OLMASI HALİNDE SİT TESCİL KARARI EKİ HARİTALAR ESAS ALINACAKTIR.

4.56. PLANDA GÖSTERİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN HER TÜRLÜ SİT VE KORUMA ALANLARI İÇİN İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

4.57. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜLGA MUĞLA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ OLARAK TESCİL EDİLEN VE PLANDA ÜZERİNE KORUMA MESAFESİ BELİRTİLMEYEN PARSELLERDE; KORUMA YÜKSEK KURULUNUN 720 VE 736 SAYILI İLKE KARARLARINA UYULACAKTIR.

4.58. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜLGA MUĞLA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ OLARAK TESCİL EDİLEN VE KORUMA MESAFESİ BELİRTİLEN ALANLARDA, KORUMA MESAFESİ İÇERİSİNDE YENİ YAPILACAK OLAN HER TÜRLÜ YAPILAŞMA VE UYGULAMA İÇİN, MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NDAN İZİN ALINACAKTIR.

4.59. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜLGA MUĞLA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU TARAFINDAN SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ OLARAK TESCİL EDİLEN YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLER VE KOMŞU PARSELLERDE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

4.60. PLANLAMA BÖLGESİNDE YER ALAN SARNIÇLARA KOMŞU PARSELLERDEKİ HER TÜRLÜ YAPILAŞMA VE UYGULAMA İÇİN, MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NDAN İZİN ALINACAKTIR.

5. KULLANIM ALANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1. KONUT YERLEŞME ALANLARI

5.1.1. KONUT ALANLARINDA MAX. BİNA TABAN ALANI 150 M²’ Yİ GEÇEMEZ.

5.1.2. PLANDA EMSAL (E=…) VERİLEREK BELİRTİLEN KONUT YERLEŞME ALANLARINDA YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ BELİRTİLMEMİŞSE YAPILAR KARAYOLUNA10 M., YOLLARA EN AZ 5M., KOMŞU PARSEL SINIRLARINA EN FAZLA 3M. YANAŞABİLİR. BU TÜR YAPILAŞMA ÖNERİLEN KONUT ADALARINDA PLAN ÜZERİNDE AKSİNE BİR DÜZENLEME YOKSA YAPILAR AYRIK VEYA İKİZ NİZAM OLARAK YAPILACAK OLUP BİTİŞİK VE BLOK NİZAM YAPI YAPILAMAZ.

5.1.3. PLANDA BELİRTİLEN İNŞAAT EMSALİNİ AŞMAMAK VE İKİ BİNA ARASI MESAFE 6.00MT’DEN AZ OLMAMAK KOŞULU İLE BİR PARSELE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR.

5.1.4. İFRAZ YAPILACAK PARSELLERDE BİNA MEVCUT İSE İFRAZ SONUCUNDA BU BİNAYA AYRILACAK PARSELİN BÜYÜKLÜĞÜ BİNANIN TOPLAM İNŞAAT ALANININ PLANDA KONUT PARSELİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN EMSAL DEĞERİNE BÖLÜNMESİNDEN ÇIKACAK BÜYÜKLÜKTEN AZ OLAMAZ.

5.1.5. ÇOK ÜNİTELİ KONUT SİTELERİNDE YAPILARIN YERLEŞTİRİLMESİ SEKTİRME DÜZENİNDE OLUŞTURULACAKTIR.

5.1.6. BİRDEN FAZLA BİNA YAPILABİLECEK % 20 VE DAHA FAZLA EĞİMLİ PARSELLERDE YAPI KÜTLELERİ EĞİME DİK BİR HAT ÜZERİNDE VE TİP TEKRARI ŞEKLİNDE YER ALAMAZLAR. YAPILAR MİN. 3 M ŞAŞIRTMALI YAPILMALI VE PLAN DÜZLEMİNDE ARALARINDA YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULMALIDIR.

5.1.7. 10 BAĞIMSIZ BÖLÜM VEYA 1000 M²’DEN FAZLA İNŞAAT ALANI BULUNAN KONUT PARSELLERİNDE; 10 (ON) YAPIDAN FAZLA TİP CEPHE TEKRARI (AYNI PLAN TİPİNİN AYNI YÖN VE DOĞRULTUDA TEKRARLANMASI) YAPILAMAZ.

5.1.8. KONUT YAPILAŞMALARINDA MERDİVEN ALANINI AŞMAYAN MERDİVEN KULESİ YAPILABİLİR.

5.1.9. KONUT YAPILAŞMALARINDA 50 M²’DEN (EMSALE KONU İNŞAAT ALANI) DAHA KÜÇÜK BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURULAMAZ.

5.1.10. PLANDA KONUT KULLANIMLI PARSELLERDE DÂHİL OLDUĞU KONUT ADASININ YAPILAŞMA KOŞULLARINA UYGUN OLARAK BELEDİYENİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ KOŞULUYLA ZEMİN KATLARDA GÜNLÜK TÜKETİME DÖNÜK TİCARET KULLANIMLARI YER ALABİLİR.

5.1.11. KONUT YERLEŞME ALANLARINDA TURİZM TESİSİ YAPILABİLİR. BU ALANLARDA TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE TANIMLANAN OTEL VE APART OTEL YAPILMASI DURUMUNDA; MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.30, MOTEL,TATİL KÖYÜ, TATİL SİTELERİ, TATİL VİLLALARI VB. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE TANIMLANAN DİĞER TURİZM TESİSLERİ YAPILMASI DURUMUNDA; MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.20’DİR. OTEL VE APART OTEL YAPILMASI İÇİN MİN. PARSEL ŞARTI 3000 M²’DİR. DİĞER HUSUSLARDA BU PLAN HÜKÜMLERİNİN “TURİZM TESİS ALANLARI” BAŞLIĞI ALTINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

5.1.12. KONUT KULLANIMLI YAPILARDA YAPI YÜKSEKLİĞİ VE KAT ADEDİNİN BELİRLENMESİ

BU PLAN KAPSAMINDAKİ HER TÜRLÜ KONUT YAPILAŞMALARINDA BU PLAN HÜKÜMLERİNDE AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE MAKSİMUM BİNA YÜKSEKLİĞİ VE KAT ADEDİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENİR;

· BİNA OTURUM ALANININ EĞİMİ %20’DEN AZ OLAN ALANLARDA; YAPI YÜKSEKLİĞİ HMAX=6,50M.. (2 KAT)’DIR. KOTTAN İSKÂN EDİLEN KAT KAZANILAMAZ.

· BİNA OTURUM ALANININ EĞİMİ %20 VE ÜZERİNDEKİ ALANLARDA; YAPI YÜKSEKLİĞİ HMAX=3,50MT. (1 KAT)’DIR. BU ALANLARDA BİNANIN KOT ALDIĞI NOKTA ALTINDA BİRDEN FAZLA İSKÂN EDİLEN KAT KAZANILAMAZ. KOTTAN KAZANILAN KAT EMSALE DÂHİLDİR. KOTTAN KAZANILAN KAT DÂHİL BİNANIN GÖRÜNEN YÜKSEKLİĞİ EĞİM YÖNÜNDE EN FAZLA 6.50 M OLACAKTIR.

· AYRICA BU ALANLARDA EN AZ DÖRT TARAFI ZEMİNİN ALTINDA KALMAK, BİNANIN OTURUM ALANINI AŞMAMAK VE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURMAMAK KOŞULUYLA YÜKSEKLİĞİ 2.40M.’Yİ GEÇMEYEN 1 (BİR) BODRUM KAT YAPILABİLİR.

5.1.13. KONUT ALANLARINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI

E=0.20 İŞARETLİ KONUT YERLEŞME ALANLARINDA

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0,20’DİR.

· MİNİMUM İFRAZ ŞARTI=1000 M², EN AZ YOL CEPHESİ 20 M.DİR.

· BU ALANLARDA BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR. BU DURUMDA YAPI ADEDİ, HER BİR YAPI BAŞINA 500 M² ARSA PAYI KABULÜNDEN HESAPLANACAKTIR.

E=0.15 İŞARETLİ KONUT YERLEŞME ALANLARINDA

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0,15’DİR.

· MİNİMUM İFRAZ ŞARTI=1000 M² , EN AZ YOL CEPHESİ 20 M.DİR.

· BU ALANLARDA BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR. BU DURUMDA YAPI ADEDİ, HER BİR YAPI BAŞINA 750 M² ARSA PAYI KABULÜNDEN HESAPLANACAKTIR.

E=0.10 İŞARETLİ KONUT YERLEŞME ALANLARINDA

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0,10’DUR.

· MİNİMUM İFRAZ ŞARTI=1000 M² (ZEYTİNLİK VASIFLI ALANLAR HARİÇ), EN AZ YOL CEPHESİ 20 M.DİR.

· BU ALANLARDA BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR. BU DURUMDA YAPI ADEDİ, HER BİR YAPI BAŞINA 1000 M² ARSA PAYI KABULÜNDEN HESAPLANACAKTIR.

· MUĞLA VALİLİĞİNİN (GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ) GÖRÜŞ RAPORU DOĞRULTUSUNDA PLAN ÜZERİNDE “ “Z” KODLAMASI İLE GÖSTERİLEN ALANLARDA 4086 SAYILI KANUNUN 5. MADDESİNİN İKİNCİ PARAGRAFI UYARINCA ALTYAPI VE SOSYAL TESİSLER DAHİL TOPLAM YAPILAŞMA, ZEYTİNLİK ALANININ %10’UNU GEÇEMEZ. ANCAK PLANDA VEYA PLAN HÜKÜMLERİNDE BELİRLENEN EMSAL DEĞERLERİ DE AŞILAMAZ. BU SAHALARDAKİ ZEYTİN AĞAÇLARININ SÖKÜLMESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ FENNİ İZNİNE TABİDİR. BU İZNİN VERİLMESİNDE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNİN VE MAHALLİNDE ZİRAAT ODASININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINIR. BU HALDE DAHİ KESİN ZARURET GÖRÜLMEYEN ZEYTİN AĞACI KESİLEMEZ VE SÖKÜLEMEZ. BU ALANLARDA MİNİMUM İFRAZ ŞARTI=5000 M² DİR. İFRAZ EDİLSE DAHİ ZEYTİNLİK ALANLARIN TAPU KÜTÜĞÜNDE ZEYTİNLİK VASIFLI OLDUĞU BELİRTİLECEKTİR.

S VE K İŞARETLİ KONUT YERLEŞME ALANLARINDA ;

· GELENEKSEL TARZDA YAPILMIŞ ESKİ TAŞ YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELLERDE YENİ YAPILANMA VE İLAVE RUHSAT BAŞVURULARINDA BU YAPILARIN KORUNMASI ESASTIR.

· YAPILAR AYRIK NİZAMDA OLABİLECEĞİ GİBİ ÖN, ARKA VE YAN ÇEKME MESAFELERİNE BAKILMAKSIZIN;

· PARSELİN YOL CEPHESİ HARİÇ EN FAZLA İKİ KENARINA BİTİŞİK OLARAK YAPILABİLİR.

· YOLA VE ÜÇÜNCÜ KENARA 3M.’YE KADAR YAKLAŞILABİLİR.

· BİTİŞİK YAPILDIĞI KOMŞU PARSEL TARAFINA KAPI VE PENCERE AÇILAMAZ, ÇATI MEYİLİ VERİLEMEZ.

· BU ALANLARDA BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR. BU DURUMDA YAPI ADEDİ HER BİR YAPI BAŞINA 250 M² ARSA PAYI KABULÜNDEN HESAPLANACAKTIR.

· S İŞARETLİ KONUT YERLEŞME ALANLARINDA ;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0,80’DİR.

· K İŞARETLİ KONUT YERLEŞME ALANLARINDA ;

· 250 M²’YE KADAR OLAN PARSELLERDE MAKSİMUM EMSAL (KAKS) =0.80, 250 M² VE ÜZERİ PARSELLERDE MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0.50

· MİNİMUM İFRAZ ŞARTI=500 M², EN AZ YOL CEPHESİ 10 M.DİR.

5.2. TİCARET ALANLARI

5.2.1. TİCARET ALANLARINDA YAYA VE TRAFİK SİRKÜLÂSYONUNU DÜZENLEMEK AMACIYLA YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI İÇERİSİNDE TERK ŞARTI ARANMAKSIZIN BELEDİYESİ GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMAYA YETKİLİDİR.

5.2.2. TİCARİ KULLANIMLAR NEDENİYLE BİNALARIN ZEMİN KATLARINDA TAŞIYICI UNSURLARI ETKİLEYEN VE ZAYIFLATAN TADİLATLARA İZİN VERİLMEZ.

5.2.3. TİCARET BÖLGELERİNDE BELEDİYESİNİN GEÇİŞ HAKKI ÖNGÖRDÜĞÜ ÖN, YAN VE ARKA BAHÇELERDE (ÇEKME MESAFELERİ İÇİNDE) GEÇİŞİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE ÇİÇEKLİK, MERDİVEN, HAVUZ, REKLAM LEVHASI, TABELA, DEKORASYON VE SERVİS ELAMANLARI KONULAMAZ. BU ALANLARIN ZEMİN KAPLAMASININ BELEDİYENİN UYGUN GÖRDÜĞÜ VE ÇEVREYE UYUM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLUDUR.

5.2.4. TİCARET ALANLARINDA BLOK BOYU 50 M.Yİ, CEPHEDE DEVAMLILIK İSE 25 M.Yİ GEÇMEYECEKTİR.

5.2.5. ANA ULAŞIM ARTERLERİ ÜZERİNDEKİ TİCARİ AMAÇLI YAPILANMALARDA; PARSELİN YOL KOTUNUN ALTINDA KOT ALMASI DURUMUNDA BU PARSELLERDE BİNALARA KOT YOLDAN VERİLİR. BU DURUMDA BİNANIN HER CEPHEDEN GÖRÜNEN YÜKSEKLİĞİ BODRUM KATLAR DAHİL 10.50 M.Yİ GEÇEMEZ.

5.2.6. TİCARET ALANLARINDA KOT VERİLEN NOKTA ALTINDA DEPO, OTOPARK, MÜŞTEMİLAT, TEKNİK BİRİMLER VB. AMAÇLI KULLANILAN BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURMAYAN 1 (BİR) BODRUM KAT YAPILABİLİR.

5.2.7. ASMA KAT YAPILABİLİR. ASMA KAT İNŞAAT EMSALİNE DÂHİLDİR.

5.2.8. TİCARET YAPILAŞMALARINDA MERDİVEN KULESİ YAPILAMAZ.

5.2.9. TİCARET ALANLARINDA PLANDA BELİRTİLEN İNŞAAT EMSALİNİ AŞMAMAK VE İKİ BİNA ARASI MESAFE 6.00MT’DEN AZ OLMAMAK KOŞULU İLE BİR PARSELE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR.

5.2.10. BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

T1 İŞARETLİ TİCARET ALANLARINDA (GELENEKSEL MERKEZ-TİCARET ALANLARI)

· YAPI NİZAMI=BİTİŞİK NİZAM

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 2.00

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 6.50 M. (2 KAT)

· MİNİMUM İFRAZ ŞARTI=500 M² , EN AZ YOL CEPHESİ=15 M.

· BU ALANLARDA ÇEKME MESAFELERİNİ VAZİYET PLANINDA BELİRLEMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

T2 İŞARETLİ TİCARET ALANLARINDA (GELENEKSEL MERKEZ CİVARI-TİCARET ALANLARI)

· YAPI NİZAMI=AYRIK-BİTİŞİK NİZAM

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.80

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 7.50 M. (2 KAT)

· MİNİMUM İFRAZ ŞARTI=500 M² , EN AZ YOL CEPHESİ=15 M.

· BU ALANLARDA ÇEKME MESAFELERİNİ VAZİYET PLANINDA BELİRLEMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

T3 İŞARETLİ TİCARET ALANLARINDA (TALİ İŞ MERKEZLERİ-TİCARET ALANLARI)

· YAPI NİZAMI=AYRIK NİZAM

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 7.50 M. (2 KAT)

· MİNİMUM İFRAZ ŞARTI=500 M² , EN AZ YOL CEPHESİ=15 M.

· MİNİMUM ÇEKME MESAFESİ; PLANDA, 30 M.LİK YALIKAVAK-GÜNDOĞAN YOLU VE YALIKAVAK-BODRUM KARAYOLU BAĞLANTI KAVŞAĞINDAN İTİBAREN GÜNDOĞAN YOLU GÜZERGÂHINDAKİ (İNÖNÜ CADDESİ) TİCARET ALANLARINDA 30 M.LİK YOLDAN 10 M., BUNUN DIŞINDAKİ 15 M. VE DAHA GENİŞ YOLLARDAN 7 M., DİĞER YOLLARDAN 5M., KOMŞU PARSEL SINIRLARINA 3M.DİR.

· KONUT KULLANIMLI ALANLARA BİTİŞİK KONUMDA YER ALAN T3 İŞARETLİ TİCARET ALANLARININ OLDUĞU İMAR ADALARINDA BU İKİ KULLANIM ARASINDAKİ PLANDA GÖSTERİLEN AYRIM ÇİZGİSİ EMSAL/KULLANIM AYRIM ÇİZGİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR VE UYGULAMA BUNA GÖRE YAPILIR.

BU KAPSAMDA; BU TÜRDEKİ ADA VEYA PARSELLERDE UYGULAMADA TİCARET OLARAK İŞARETLİ BÖLÜMÜNÜN EMSALİNİN TİCARET ALANI İÇİN ÖNGÖRÜLEN EMSAL DEĞERİNDEN, KONUT KULLANIMLI BÖLÜMÜNÜN İSE ÖNGÖRÜLEN KONUT ALANI EMSALİNDEN HESAPLANARAK TOPLAM İNŞAAT ALANININ BULUNMASI GEREKLİDİR. BULUNAN BU İNŞAAT ALANI TİCARET KULLANIMLI BÖLÜMDE KULLANILABİLECEK VE BU KISIMDAKİ YAPILAR TİCARET KULLANIMLI BÖLÜM DAHİLİNDE YAPILABİLECEKTİR. ANCAK BU TÜR UYGULAMA YAPILAN PARSELLERİN DAHA SONRA İFRAZINA İZİN VERİLMEYECEKTİR.

AYNI PARSELDE TİCARET+KONUT KULLANIMLI BÖLÜMLER OLMASI HALİNDE BAHÇE MESAFELERİ HESAPLANIRKEN PARSEL SINIRLARI DİKKATE ALINIR. AYNI PARSELDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILMAK İSTENMESİ HALİNDE İKİ YAPI ARASINDAKİ MESAFELER KONUSUNDA İMAR PLANI PLAN NOTLARININ İLGİLİ NOTLARI İLE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERDEKİ HÜKÜMLERE UYULMASI GEREKLİDİR. KONUT KULLANIMLI KISIMDA YAPILAŞMA OLMASI DURUMUNDA BU BÖLÜMDE SADECE KONUT KULLANIMLARI YER ALABİLECEK VE PLANDA KONUT ALANI İÇİN ÖNGÖRÜLEN EMSAL ÜZERİNDEN YAPILAŞMA OLABİLECEKTİR.

T4 İŞARETLİ TİCARET ALANLARINDA (KONUT+ TİCARET ALANLARI)

BU ALANLARDA DÂHİL OLDUĞU KONUT ADASININ YAPILAŞMA KOŞULLARINA (EMSAL VB.) UYGUN OLARAK YAPILACAK YAPILARIN ZEMİN KATLARI VEYA YAPININ TAMAMI TİCARET OLARAK KULLANILABİLİR.

5.3. TİCARİ DEPOLAMA ALANLARI

BU ALANLARDA TİCARİ NİTELİKLİ DEPOLAMAYA YÖNELİK KULLANIMLAR YER ALABİLİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 7.50 M.

· ASMA KAT YAPILABİLİR. ASMA KAT İNŞAAT EMSALİNE DÂHİLDİR.

5.4. TURİZM TESİS ALANLARI

5.4.1. BU ALANLARDA, 2634 SAYILI “TURİZM TEŞVİK KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.

5.4.2. BU ALANLARDA, 2634 SAYILI “TURİZM TEŞVİK KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER DE TANIMLANAN TURİZM TESİS VE KULLANIMLARI YER ALABİLİR.

5.4.3. TURİZM TESİS ALANLARI OLARAK PLANLANMIŞ ALANLARDA YAPILAN TURİZM TESİS VE YAPILARI SONRADAN BAŞKA BİR AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ. TAPU KÜTÜĞÜNÜN BEYANLAR HANESİNE TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YAPI VE TURİZM TESİSİ OLDUĞU YAZILACAKTIR.

5.4.4. TESİSLERİN MİMARİ PROJELERİNDE TOPOGRAFYA VE DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ İLE ÇEVRE KARAKTERİSTİKLERİNE UYGUN ÇÖZÜMLER GETİRİLECEKTİR.

5.4.5. TESİSAT KATI YAPILMASI HALİNDE YÜKSEKLİĞİ MAKSİMUM 1.80 M.’DİR. TESİSAT KATI KAT ADEDİNDEN SAYILMAZ. MAKSİMUM BİNA YÜKSEKLİĞİNE DÂHİLDİR.

5.4.6. ASMA KAT, KAT ADEDİNDEN SAYILMAZ. EMSALE VE MAKSİMUM BİNA YÜKSEKLİĞİNE DÂHİLDİR.

5.4.7. TURİSTİK TESİS YAPI ADALARININ İÇİNDE “TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE GÖRE VAZİYET PLANINDA AYRILMASI GEREKEN YEŞİL, YOL VE OTOPARK GİBİ ALANLARIN KAMU ELİNE GEÇMESİ ŞARTI ARANMAZ.

5.4.8. BİR PARSELDE TESİS BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE BİRDEN FAZLA YAPI YAPILABİLİR. ANCAK OTEL, APART OTEL, TATİL KÖYÜ, MOTEL VE PANSİYON YAPILAN PARSELLERDE TESİS BÜTÜNÜ İÇİN KAT MÜLKİYETİ KURULMASI ZORUNLU OLUP YAPILAR İÇİN AYRI AYRI (BAĞIMSIZ OLARAK) KAT MÜLKİYETİ KURULAMAZ.

5.4.9. İNŞAAT CEPHESİ YÖRESEL MİMARİ VE YAPILAŞMA DOKUSU DİKKATE ALINARAK TASARLANACAKTIR. BODRUM VE ZEMİN KATLARDA BLOKLARI BİRBİRLERİNE BAĞLAYAN GEÇİTLER YAPILABİLİR. ÇOK ÜNİTELİ TESİSLERDE YAN YANA DÖRTTEN FAZLA TİP TEKRARI YAPILAMAZ.

5.4.10. VAZİYET PLANLARI BELEDİYESİNCE UYGUN GÖRÜLMEDEN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ. TESİSLERLE İLGİLİ RUHSAT ALMA AŞAMASINDA ÜÇ BOYUTLU PROJELER VEYA MAKETLER BELEDİYECE TALEP EDİLEBİLİR.

5.4.11. YAPILAŞMALARDA BİTKİ VARLIĞININ BOZULMAMASINA ÖZEN GÖSTERİLECEKTİR.

5.4.12. TABİİ ZEMİN ORTALAMA KOTU ALTINDA KALMAK KAYDIYLA BODRUM KAT YAPILABİLİR.

5.4.13. EMSAL HESABINDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDEKİ EMSAL TANIMINA UYULACAKTIR.

5.4.14. YAPILARIN ÇEVRESİNDE VE İZOLASYON AÇISINDAN YALITIM AMAÇLI ÜSTÜ KAPALI KAZI VE DOLGU YAPILABİLİR.

5.4.15. TURİZM YAPILAŞMALARINDA MERDİVEN KULESİ YAPILAMAZ.

5.4.16. PARSEL İÇERİSİNE BİRDEN FAZLA BLOK YAPILMASI DURUMUNDA NORMAL KATLARDA İKİ BLOK ARASI MESAFE EN AZ 6,5 M.’DİR.

5.4.17. TURİZM TESİS ALANLARINDA YAPILANMA KOŞULU

· BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE TANIMLANAN;

OTEL VE APART OTEL YAPILMASI DURUMUNDA

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.45

· KOT ALDIĞI NOKTADAN İTİBAREN MAKSİMUM BİNA YÜKSEKLİĞİ (HMAX)=10.50 M. (3 KAT),

· İFRAZ SONUCU ELDE EDİLEBİLECEK MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ=7 500 M², EN AZ YOL CEPHESİ 30 M.’DİR.

· YAPI/TESİS YAPILABİLECEK MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ=3 000 M²

· YAPININ TABİİ ZEMİN ORTALAMA KOTU ÜSTÜNDE VE ALTINDA KALAN GÖRÜNEN KAT YÜKSEKLİĞİ TOPLAMI (BODRUM KAT DAHİL) MAKSİMUM 10.50 M. ’DİR. (3 KAT).

· YAPILAŞMALARDA BLOK BOYU 50 METREYİ, CEPHE DEVAMLILIĞI 25 METREYİ GEÇEMEZ.

TATİL KÖYÜ, MOTEL VE PANSİYON YAPILMASI DURUMUNDA

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.25

· İFRAZ SONUCU ELDE EDİLEBİLECEK MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ=5 000 M², EN AZ YOL CEPHESİ 20 M.’DİR.

· YAPI/TESİS YAPILABİLECEK MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ=2 000 M²

· KOT ALDIĞI NOKTADAN İTİBAREN MAKSİMUM BİNA YÜKSEKLİĞİ (HMAX)=7.50 M. (2 KAT)

· YAPININ TABİİ ZEMİN ORTALAMA KOTU ÜSTÜNDE VE ALTINDA KALAN GÖRÜNEN KAT YÜKSEKLİĞİ TOPLAMI (BODRUM KAT DAHİL) MAKSİMUM 7.50 M. ’DİR. (2 KAT).

· YAPILAŞMALARDA BLOK BOYU 30 METREYİ, CEPHE DEVAMLILIĞI 15 METREYİ GEÇEMEZ.

TATİL SİTELERİ, TATİL VİLLALARI VB. DİĞER TURİZM TESİSLERİ YAPILMASI DURUMUNDA;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.20

· İFRAZ SONUCU ELDE EDİLEBİLECEK MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ=5 000 M², EN AZ YOL CEPHESİ 20 M.’DİR.

· YAPI/TESİS YAPILABİLECEK MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ=2 000 M²

· KOT ALDIĞI NOKTADAN İTİBAREN MAKSİMUM BİNA YÜKSEKLİĞİ (HMAX)=7.50 M. (2 KAT)

· YAPININ TABİİ ZEMİN ORTALAMA KOTU ÜSTÜNDE VE ALTINDA KALAN GÖRÜNEN KAT YÜKSEKLİĞİ TOPLAMI (BODRUM KAT DAHİL) MAKSİMUM 7.50 M. ’DİR. (2 KAT).

· YAPILAŞMALARDA BLOK BOYU 30 METREYİ, CEPHE DEVAMLILIĞI 15 METREYİ GEÇEMEZ.

5.4.18. SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ 50 M.LİK BÖLÜMÜNDE KALAN ALANLARDA SAHİL ŞERİDİNİN GERİSİNDEKİ TURİZM TESİSİNİN TAMAMLAYICISI NİTELİĞİNDE GÜNÜBİRLİK TESİSLERİ YER ALABİLİR.

TURİZM TESİSİNİN DEVAMI VE TAMAMLAYICISI NİTELİĞİNDE OLAN GÜNÜBİRLİK TESİS KULLANIMLARININ BULUNDUĞU İMAR ADA VE PARSELLERİNDE TURİZM TESİS KULLANIMLI ALAN İLE GÜNÜBİRLİK TESİS KULLANIMLI ALAN ARASINDAKİ PLANDA GÖSTERİLEN AYRIM ÇİZGİSİ EMSAL/KULLANIM AYRIM ÇİZGİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.

TURİZM TESİSİNİN DEVAMI VE TAMAMLAYICISI NİTELİĞİNDE OLAN GÜNÜBİRLİK TESİS KULLANIMLARININ BULUNDUĞU İMAR PARSELLERİNDE EMSAL HESABI, TURİZM TESİSİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN EMSAL DEĞERLERİ DİKKATE ALINARAK, PARSELİN SAHİL ŞERİDİNİN (VARSA) BİRİNCİ 50 METRELİK BÖLÜMÜ DIŞINDA KALAN KISMI ÜZERİNDEN YAPILIR.

5.4.19. GÜNÜBİRLİK TESİS OLARAK TANIMLANAN KISIMDA YAPILAŞMA OLMASI DURUMUNDA YAPILACAK TESİSLERİN TOPLAM İNŞAAT ALANI BU KISMIN MİNİMUM %5, MAKSİMUM %20’Sİ KADAR OLABİLİR. KALAN YAPILAŞMA HAKKI 100 M.LİK SAHİL ŞERİDİNİN GERİSİNDEKİ KISIMDA KULLANILABİLİR. BU DURUMDA SAHİL ŞERİDİNİN GERİSİNDEKİ YAPILAŞMA TABAN ALANI BU ALANIN %50’İNİ GEÇEMEZ.

5.4.20. SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ (50 M.LİK) BÖLÜMÜNDE KALAN KISIMLARDA 3621 SAYILI KIYI KANUNU VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE DE UYGUN OLARAK KAMPİNG VE KONAKLAMA ÜNİTELERİNİ İÇERMEYEN, DUŞ, GÖLGELİK, SOYUNMA KABİNİ, WC, KAFE-BAR, PASTANE, LOKANTA, AÇIK SPOR ALANLARI, SPOR TESİSLERİ, AÇIK GÖSTERİ EĞLENCE ALANLARI, ANFİTİYATRO, LUNAPARK, YÜZME HAVUZU, FUAR, SU OYUNLARI PARKI VE ÖZELLİK TAŞIYAN EL SANATLARI ÜRÜNLERİNİN 20 M2′ Yİ GEÇMEYEN SERGİ VE SATIŞ ÜNİTELERİ VE BENZERİ GÜNÜBİRLİK TURİZM YAPI VE TESİSLERİ YER ALABİLİR.

BU BÖLÜMDE YAPILACAK YAPILARDA MAKSİMUM BİNA YÜKSEKLİĞİ HMAKS= 4.50M. (1 KAT)/ ASMA KAT YAPILMASI HALİNDE HMAKS=5.50 M. (1 KAT)’DIR VE ASMA KAT EMSALE DAHİLDİR.

5.4.21. PLANDA TURİZM TESİS ALANLARI OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA PLAN HÜKÜMLERİNİN “GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI” MADDESİNDE TANIMLANAN KOŞULLARA UYGUN OLARAK GÜNÜBİRLİK TURİZM YAPI VE TESİSLERİ YAPILABİLİR.

5.5. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI

BU ALANLARDA KAMPİNG VE KONAKLAMA ÜNİTELERİNİ İÇERMEYEN; YEME-İÇME, DİNLENME VE EĞLENCE VE SPOR İMKÂNLARINDAN BİRKAÇINI GÜNÜBİRLİK OLARAK SAĞLAYAN; DUŞ, GÖLGELİK, SOYUNMA KABİNİ, WC, KAFE-BAR, PASTANE, LOKANTA, ÇAYHANE, AÇIK SPOR ALANLARI, SPOR TESİSLERİ, AÇIK GÖSTERİ EĞLENCE ALANLARI, ANFİTİYATRO, LUNAPARK, YÜZME HAVUZU, FUAR, SU OYUNLARI PARKI VE ÖZELLİK TAŞIYAN EL SANATLARI ÜRÜNLERİNİN 20 M2′ Yİ GEÇMEYEN SERGİ VE SATIŞ ÜNİTELERİ VE BENZERİ GÜNÜBİRLİK YAPI VE TESİSLERİ YAPILABİLİR.

SAHİL ŞERİDİNDE KALAN BU TÜRDEKİ KULLANIMLAR İÇİN 3621 SAYILI “KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE UYULUR.

BU ALANLARDA YAPILAŞAMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.10

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = =4.50M. (1 KAT) ASMA KAT YAPILMASI HALİNDE HMAKS=5.50 (1 KAT) (ASMA KAT EMSALE DÂHİLDİR)

· BU ALANLARDA MİN. İFRAZ ŞARTI 2000 M², EN AZ YOL CEPHESİ 20 M.DİR.

· YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ YOLLARDAN 5 M. KOMŞU PARSELDEN 3 M.DİR.

· BLOK BOYU 30 M.Yİ, CEPHEDE DEVAMLILIK İSE 15 M.Yİ GEÇMEYECEKTİR.

· YAPININ TABİ ZEMİN ORTALAMA KOTU ALTINDA, DÖRT CEPHESİ TOPRAK ALTINDA KALMAK VE İSKAN EDİLMEMEK KAYDI İLE MÜŞTEMİLAT, OTOPARK, DEPO, MAKİNE DAİRESİ, SIĞINAK VB. SERVİS AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİN EMSALE DÂHİL OLMAYAN 1 (BİR) BODRUM KAT YAPILABİLİR.

5.6. TARIM ALANLARI (MUTLAK TARIM ALANI, DİKİLİ TARIM ALANI, ZEYTİNLİK ALANLAR )

PLANDA GÖSTERİLEN MUTLAK, DİKİLİ İLE ZEYTİNLİK VASIFLI TARIM ALANLARININ KORUNMASI ESASTIR.

BU ALANLARDA 5403 SAYILI “TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

BU PLANIN ONAYINDAN ÖNCE YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT UYARINCA İNŞAAT RUHSATI VEYA YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMİŞ OLAN TARIMSAL AMAÇLI YAPILARA İLİŞKİN HAKLAR SAKLIDIR.

TARIMSAL VASIFLI ALANLARDAKİ TARIM DIŞI KULLANIM/YAPILAŞMA TALEPLERİNDE 5403 SAYILI “TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

TOPRAK KORUMA PROJESİ HAZIRLANAN ALANLARDA BU PROJELERE UYULACAKTIR.

BU ALANLARDA: TOPRAK KORUMA VE SULAMAYA YÖNELİK ALTYAPI TESİSLERİ, ENTEGRE NİTELİKTE OLMAYAN HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE MUHAFAZA TESİSLERİ İLE ZORUNLU OLARAK TESİS EDİLMESİ GEREKLİ OLAN MÜŞTEMİLATI, MANDIRALAR, ÜRETİCİNİN BİTKİSEL ÜRETİME BAĞLI OLARAK ELDE ETTİĞİ ÜRÜNÜ İÇİN İHTİYAÇ DUYACAĞI YETERLİ BOYUT VE HACİMDE DEPOLAR, UN DEĞİRMENİ, TARIM ALET VE MAKİNELERİNİN MUHAFAZASINDA KULLANILAN SUNDURMA VE ÇİFTLİK ATÖLYELERİ, SERALAR, TARIMSAL İŞLETMEDE ÜRETİLEN ÜRÜNÜN ÖZELLİĞİ İTİBARIYLA HASATTAN SONRA İKİ SAAT İÇİNDE İŞLENMEDİĞİ TAKDİRDE ÜRÜNÜN KALİTE VE BESİN DEĞERİ KAYBOLMASI SÖZ KONUSU İSE BU ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ İÇİN KURULAN TESİSLER İLE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN TARIMSAL AMAÇLI OLDUĞU KABUL EDİLEN, ENTEGRE NİTELİKTE OLMAYAN DİĞER TESİSLER, TARIMSAL ÜRETİMİ KORUMAK AMACI İLE ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA KADAR TÜM FAALİYETLERİ İÇEREN ENTEGRE TESİS NİTELİĞİNDE OLMAMAK KAYDIYLA YAPILAN MANDIRA, KÜMES, AHIR, AĞIL, SU VE YEM DEPOLARI, HUBUBAT DEPOLARI, GÜBRE VE SİLAJ ÇUKURLARI, ARIHANELER, GİBİ TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR YAPILABİLİR.

ZEYTİNLİK VASIFLI ARAZİLERDE YAPILAŞMA KOŞULLARI DIŞINDA KALAN HUSUSLARDA 3573 SAYILI “ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN” HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

ZEYTİNCİLİK VE NARENCİYE ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK TESİSLER DESTEKLENECEKTİR.

TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ VE BAŞKA BİR KULLANIMA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ. TESİS SAHİPLERİNCE, UYGULAMADAN SORUMLU İDAREYE, BU TESİSLERİN BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANILMAYACAĞINA DAİR YAZILI TAAHHÜT VERİLMESİ ZORUNLUDUR.

BETON TEMEL VE ÇELİK ÇATI DIŞINDA BASİT ÖRTÜ MAHİYETİNDE SERALAR EMSAL HESABINA DÂHİL EDİLMEZ.

BODRUM KAT YAPILAMAZ.

BU ALANLARDA YAPILARIN CEPHELERİNİN YÖREYE ÖZGÜ VE DOĞAYA UYUMLU RENK VE MALZEMEYLE (YÖRESEL DOĞAL TAŞ, AHŞAP VB.) YAPILMASI GEREKLİDİR. CEPHELERDE ŞEFFAF MALZEME KULLANILABİLİR.

BU ALANLARDA YERLEŞMENİN SİLUETİNİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA KORUNMASI GEREKLİDİR. SİLÜETE ETKİ EDEN ÖZELLİKLE EĞİMLİ ALANLARDA KALAN PARSELLERDE YER ALACAK YAPILAŞMALARDA YAPININ KONUMU VAZİYET PLANINDA BELEDİYECE UYGUN GÖRÜLDÜKTEN SONRA YAPILAŞMAYA GEÇİLECEKTİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR YAPILMASI DURUMUNDA;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.03

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX)= 3.50 M.(1 KAT)

· AYRICA BU ALANLARDA (İLGİLİ KURUM GÖRÜŞÜNDE MARJİNAL TARIM ALANLARI, TARIM DIŞI ALANLAR, MAKİLİK-FUNDALIK ALAN GİBİ TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANIMI UYGUN GÖRÜLEN ALANLAR DIŞINDAKİ PARSELLER İÇİN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İZİN ALINMAK KOŞULUYLA); EMSALE KONU TOPLAM İNŞAAT ALANI 75M²’Yİ VE MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX)= 3.50 M.Yİ (1 KAT) AŞMAMAK, YOLA VE PARSEL SINIRLARINA 5.00 M. DEN FAZLA YAKLAŞMAMAK ŞARTI İLE TARIMSAL YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA YÖRE MİMARİSİNE UYGUN OLARAK BARINMA İHTİYACININ KARŞILANMASINA YÖNELİK YAPI YAPILABİLİR. BU YAPILARIN İNŞAAT ALANI TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR İÇİN BELİRLENMİŞ EMSAL DEĞERİNE DÂHİLDİR.

· MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ KONUSUNDA 5403 SAYILI “TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR.

ZEYTİNLİK ALANLARDA MİNİMUM İFRAZ ŞARTI=5 000 M²’DİR. İFRAZ EDİLSE DAHİ ZEYTİNLİK ALANLARIN TAPU KÜTÜĞÜNDE ZEYTİNLİK VASIFLI OLDUĞU BELİRTİLECEKTİR.YAPILACAK İFRAZLARDA EN AZ YOL CEPHESİ=25 M.DİR.

5.7. DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANLAR

TOPOGRAFYA, DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ, FLORA VE FAUNA DİKKATE ALINARAK SINIRLI KULLANIM KARARLARI DOĞRULTUSUNDA DOĞAL YAPININ, ÇEVRESEL DEĞERLERİN KORUNMASININ ZORUNLU OLDUĞU ALANLARDIR.

BU ALANLARDA BARINMA AMAÇLI YAPILAR, TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLECEĞİ TARIMSAL AMAÇLI YAPILAR YAPILABİLİR, “TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” KAPSAMINDAKİ EKO TURİZME YÖNELİK HİZMET VEREN TESİSLER (BUTİK OTELLER, TATİL KONUTLARI (ÇİFTLİK EVİ, DAĞ EVİ VB.), GÜNÜBİRLİK TESİSLER, ATÖLYELER, ÇİFTLİK TESİSLERİ, SPOR TESİSLERİ İLE SATIŞ ÜNİTELERİ VE GEREKLİ HİZMET TESİSLERİ), SAĞLIKLI YAŞAM TESİSLERİ VE 10 YATAK KAPASİTESİNİ AŞMAYAN PANSİYON YAPILABİLİR.

İMAR PLANLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK VAZİYET PLANI VE PEYZAJ PROJESİ BELEDİYECE UYGUN GÖRÜLDÜKTEN SONRA YAPILAŞMAYA GEÇİLECEKTİR.

YAPILAŞMALARIN BOYUTLARI, TABAN OTURUMLARI, YÜKSEKLİKLERİ, BAHÇE MESAFELERİ VB. HUSUSLAR PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLEN MAKSİMUM DEĞERLER DE DİKKATE ALINARAK VAZİYET PLANLARINDA BELİRLENİR.

BU ALANLARDAKİ YAPILAŞMALARDA VE VAZİYET PLANLARINDA BÖLGENİN DOĞAL VE EKOLOJİK YAPISI, PEYZAJ DURUMU, EĞİM DURUMU, JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK YAPI, YERLEŞME SİLUETİ, KORUNMASI GEREKLİ AĞAÇ, KAYA VARLIĞI VB. HUSUSLAR DİKKATE ALINACAKTIR.

PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE YÖRESEL BİTKİLERİN KULLANILMASI ZORUNLUDUR.

BU ALANLARDA YAPILARIN CEPHELERİNİN YÖREYE ÖZGÜ VE DOĞAYA UYUMLU RENK VE MALZEMEYLE (YÖRESEL DOĞAL TAŞ, AHŞAP VB.) YAPILMASI GEREKLİDİR. CEPHELERDE ŞEFFAF MALZEME KULLANILABİLİR.

BU ALANLARDA MİN. İFRAZ ŞARTI 5000 M² OLUP İFRAZ SONUCU 5000 M2’DEN KÜÇÜK PARSEL OLUŞTURULAMAZ. İFRAZLARDA EN AZ YOL CEPHESİ 25 M.DİR.

“TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” KAPSAMINDAKİ EKO TURİZME YÖNELİK HİZMET VEREN TESİSLER İLE SAĞLIKLI YAŞAM TESİSLERİ YAPILMASI DURUMUNDA PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 20000 M²’NİN ALTINDA OLAMAZ.

YAPILAŞMA KOŞULLARI;

· BU ALANLARDA 5000 M²’DEN KÜÇÜK PARSELLER İÇİN MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0.03, 5000 M²’DEN BÜYÜK PARSELLER İÇİN MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0.05’DİR.

ANCAK BU PLANIN ONAYINDAN ÖNCE PARSELASYON/İFRAZ YAPILMIŞ OLUP BU PLANLA BİRLİKTE YOL, YEŞİL ALAN GİBİ KAMUYA TERKİ GEREKLİ ALAN DÜZENLEMELERİ NEDENİYLE PARSEL BÜYÜKLÜĞÜNÜN 5000 M²’NİN ALTINA DÜŞMESİ HALİNDE, KAMUYA TERKİ GEREKLİ ALANLARIN BEDELSİZ TERKİ YAPILMASI ŞARTIYLA BU PARSELLERDE MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0.05 OLARAK UYGULANIR.

· YAPILARIN İNŞAAT ALANI 250 M²’Yİ GEÇEMEZ

· BİNA OTURUM ALANININ EĞİMİ %20 YE KADAR OLAN ALANLARDA MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAKS) 4.50 M’Yİ (1 KAT) GEÇEMEZ

BU ALANLARDA 1 BODRUM KAT YAPILABİLİR. ANCAK BODRUM KAT YAPILMASI HALİNDE GÖRÜNEN TOPLAM KAT YÜKSEKLİĞİ 4.50 M.Yİ GEÇEMEZ.

· BİNA OTURUM ALANININ EĞİMİ %20 VE ÜZERİNDEKİ ALANLARDA; YAPI YÜKSEKLİĞİ HMAX=4,50MT. (1 KAT)’DIR. BU ALANLARDA BİNANIN KOT ALDIĞI NOKTA ALTINDA BİRDEN FAZLA İSKÂN EDİLEN KAT KAZANILAMAZ. KOTTAN KAZANILAN KAT EMSALE DÂHİLDİR. BU DURUMDA, KOTTAN KAZANILAN KAT DÂHİL BİNANIN GÖRÜNEN YÜKSEKLİĞİ EĞİM YÖNÜNDE EN FAZLA 6.50 M OLACAKTIR.

· AYRICA BU ALANLARDA EN AZ DÖRT TARAFI ZEMİNİN ALTINDA KALMAK, BİNANIN OTURUM ALANINI AŞMAMAK VE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLUŞTURMAMAK KOŞULUYLA EMSALE DÂHİL OLMAYAN ZORUNLU MÜŞTEMİLAT, DEPO VB. MEKÂNLAR İÇİN YÜKSEKLİĞİ 2.40 M.Yİ GEÇMEYEN 1 (BİR) BODRUM KAT YAPILABİLİR.

· 5000 M²’DEN BÜYÜK PARSELLERDE BİR PARSELE PARSEL ALANININ 5000’E BÖLÜMÜNDEN ELDE EDİLEN SAYI KADAR YAPI YAPILABİLİR (BÖLÜM SONUCUNDA ELDE EDİLEN SAYININ ONDALIK KISMI DİKKATE ALINMAZ).

5.8. ORMAN ALANLARI

6831 SAYILI “ORMAN KANUNU” KAPSAMINDA KALAN ORMAN VASIFLI ALANLARDIR.

PLANDA ORMAN ALANI OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLSA DAHİ, ÖZEL MÜLKİYETE TABİ OLUP MÜLKİYETİ KESİNLEŞMİŞ VE TAPUYA TESCİL EDİLMİŞ PARSELLER 6831 SAYILI “ORMAN KANUNU” KAPSAMI DIŞINDADIR. BU TÜR PARSELLERDE DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANLARLA İLGİLİ İLGİLİ PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR

5.9. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR

BU ALANLAR TOPOĞRAFİK YAPISI VE KONUMLARI NEDENİYLE AĞAÇLANDIRILMALARI UYGUN GÖRÜLEN ALANLARDIR.

BU ALANLARDA; BELEDİYESİ TARAFINDAN MESİRE YERLERİ, PİKNİK ALANLARI, AÇIK OTURMA VE DİNLENME YERLERİ, MEZARLIK ALANI İLE BUNLAR ÜZERİNDEKİ KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ BÜFE, HELÂ, SU DEPOSU, TERFİ MERKEZİ, TRAFO MERKEZİ GİBİ TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ, ULAŞIM VE HABERLEŞME NOKTALARI, AYDINLATMA ELEMANLARI, ÇÖP KUTUSU, BANK, REKLAM VE BİLGİLENDİRME LEVHA VE PANOLARI GİBİ KENT MOBİLYALARI İLE PEYZAJ DÜZENLEMELERİ YAPILABİLİR.

PLANDA AĞAÇLANDIRILACAK ALAN OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA GEREKLİ DURUMLARDA TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ YER ALABİLİR.

5.10. MERA ALANLARI

BU ALANLARDA İLGİLİ MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILACAKTIR.

PLANDA MERA OLARAK GÖSTERİLMİŞ ALANLARDA, MERA KANUNUNA GÖRE MERA VASIFLI OLMAYAN PARSELLER BULUNMASI DURUMUNDA BU PARSELLERDE DOĞAL KARAKTERİ KORUNACAK ALANLARLA İLGİLİ PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

PLANDA GÖSTERİLMEMİŞ OLSA BİLE MERA KANUNU KAPSAMINDA KALAN ALANLAR İÇİN İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

5.11. REKREATİF ALANLAR

PLANDA SAHİL ŞERİDİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE (İLK 50 M.) KALAN VE PLANDA * İŞARETLİ OLUP REKREATİF ALAN OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR. BU ALANLAR KAMU YA DA ÖZEL ALANLAR OLABİLİR.

BU ALANLARDA İFRAZ YAPILMASI DURUMUNDA MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 2000 M²’DİR.

5.12. REKREASYON ALANLARI

BU ALANLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE PİKNİK VE EĞLENCE (REKREASYON) ALANLARI İÇİN BELİRTİLEN KOŞULLAR GEÇERLİDİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.05

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 2 KAT

5.13. PARK-YEŞİL ALANLAR

BU ALANLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE PARK ALANLARI İÇİN BELİRTİLEN KOŞULLAR GEÇERLİDİR.

5.14. SPOR TESİS ALANLARI

BU ALANLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE SPOR VE OYUN ALANLARI İÇİN BELİRTİLEN KOŞULLAR GEÇERLİDİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 10.50 M

5.15. RESMİ-İDARİ TESİS, BELEDİYE HİZMET ALANLARI

BU ALANLARDA KAMUYA AİT RESMİ, İDARİ, YÖNETİM TESİSLERİ, BELEDİYE HİZMET ALANLARI YER ALABİLİR.

BELEDİYE HİZMET ALANLARINDA; SOSYAL-KÜLTÜREL BİNALAR, İDARİ VE HİZMET BİNALARI, SPORTİF AMAÇLI YAPILAR, TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ, MOLOZ DOKUM ALANLARI, AYRIŞTIRMA TESİSLERİ, OTOPARK, PAZAR YERİ, TURİZM VE TANITIM, GÜNÜBİRLİK, SERGİ VE SATIŞ ÜNİTELERİNİ İÇEREN FAALİYETLER İLE BELEDİYEYE GELİR GETİRİCİ DİĞER FAALİYETLER YER ALABİLİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 10.50 M.

· LOJMAN YAPILMASI HALİNDE YAPI YÜKSEKLİĞİ KONUT YAPILAŞMALARINDAKİ GİBİ BELİRLENİR.

5.16. EĞİTİM TESİS ALANLARI

PLANDA KREŞ-ANAOKULU, İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM, LİSE, MESLEK LİSESİ, EĞİTİM TESİS ALANI VB. EĞİTİM ALANLARINDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 10.50 M.

5.17. SAĞLIK TESİS ALANLARI

PLANDA SAĞLIK TESİS ALANI OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 10.50 M.

5.18. ÜNİVERSİTE ALANI

BU ALANLARDA ÜNİVERSİTE VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ EĞİTİM-ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK TESİSLER İLE BU TESİSLERE İLAVE OLARAK YURT-LOJMAN, MİSAFİRHANE, TEKNİK, SOSYAL VE İDARİ KULLANIMLAR YER ALABİLİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 10.50 M.

5.19. İBADET ALANLARI

PLANDA İBADET YERİ–ALANI OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = BELEDİYESİNCE BELİRLENECEKTİR.

5.20. SOSYAL-KÜLTÜREL TESİS ALANLARI

PLANDA SOSYAL-KÜLTÜREL TESİS ALANI OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 10.50 M.

5.21. ASKERİ ALANLAR

PLANDA ASKERİ ALAN OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.50

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 10.50 M.

· LOJMAN YAPILMASI HALİNDE YAPI YÜKSEKLİĞİ KONUT YAPILAŞMALARINDAKİ GİBİ BELİRLENİR.

5.22. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARI

KÜÇÜK ÖLÇEKTE SANAYİ İŞLETMELERİNİN YER ALDIĞI, DAHA ÇOK DOĞRUDAN KENTLİYE YÖNELİK HİZMET ÜRETEN, 1593 SAYILI “UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ”NE UYGUN OLARAK, ÇEVRE VE SAĞLIK KOŞULLARI AÇISINDAN AYRILMALARI VE GRUPLAŞMALARI GEREKLİ GÖRÜLEN İŞ ÜNİTELERİNİN YER ALDIĞI ALANLARDIR.

BU ALANLARDA İNŞAAT MALZEMELERİ DEPO VE SATIŞ YERLERİ, KERESTE DEPOLAMA VE SATIŞ YERLERİ, İŞLENMİŞ DEMİR DEPOLAMA VE SATIŞ YERLERİ, TOPTAN GIDA DEPOLAMA VE SATIŞ YERLERİ, MADENİ EŞYA İMAL, İŞLEME, MONTAJ VE TAMİR ATÖLYELERİ, YAPI YALITIM, DÖŞEME VB. MALZEME İMAL YERLER, HALK SAĞLIĞINI KORUMA AMAÇLI HAŞERE İLE MÜCADELE İÇİN KURULAN TİCARİ İŞYERLERİ, FİLM HALİNDEKİ PLASTİKTEN NAYLON TORBA VE BENZERİ EŞYA YAPAN YERLER, FIRIN, BEZ VE BENZERİ DOKUMAYA BASKI YAPILAN YERLER, MAMUL SÜNGERDEN EŞYA İMAL YERLERİ, KÂĞITTAN ÇEŞİTLİ KIRTASİYE MALZEMESİNİN YAPILDIĞI YERLER, HALI, ELBİSE VE ÇAMAŞIR YIKAMA VE TEMİZLEME YERLERİ, OTOMOBİL YIKAMA V.B TESİSLERİ YER ALABİLİR.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ALANLARINDA GEREKSİNİME YÖNELİK OLARAK YÖNETİM VE İDARİ BİRİMLER YER ALABİLİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 1.00

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 7.50 M.

· ASMA KAT YAPILABİLİR

5.23. AKARYAKIT + LPG İKMAL İSTASYONLARI

PLANDA AKARYAKIT+LPG İKLAM İSTASYONU OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARDA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

“5015 SAYILI PETROL PIYASASI KANUNU”NA, “PETROL PIYASASI LISANS YÖNETMELIĞI”NE, TS-11939 “SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) IKMAL ISTASYONU-KARAYOLU TAŞITLARI IÇIN- EMNIYET KURALLARI STANDARDI İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ İLGİLİ TEBLİĞLERİNDE BELİRTİLEN KOŞULLAR İLE DİĞER KRİTERLERLE İLGİLİ MEVZUAT VE SINIRLANDIRMALARA UYULACAKTIR.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM AĞINDAKİ YOLLARIN KENARINDA YAPILMAK İSTENEN TESİSLERDE “2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU”, “KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK” KOŞULLARINA UYULACAKTIR.

BU ALANLARDA KONAKLAMA TESİSİ YAPILAMAZ.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)= 0.30

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX) = 7.50 M.(2 KAT)

· ASMA KAT YAPILABİLİR. ASMA KAT İNŞAAT EMSALİNE DÂHİLDİR.

5.24. TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

BU ALANLARDA; BELEDİYE ÇÖP AYRIŞTIRMA TESİSLERİ, KATI ATIK DEPOLAMA VE TASFİYE YERLERİ, HER TÜRLÜ SIVI ATIĞIN İLGİLİ MEVZUATTA BELİRTİLEN STANDARTLARI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ARITILMASI VEYA BERTARAF EDİLMESİ İÇİN KURULAN ARITMA TESİSLERİ, TERFİ VE POMPAJ İSTASYONLARI, SU KUYULARI, SU DEPOSU, TRAFO BİNALARI, BAZ İSTASYONLARI VB. TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ YER ALABİLİR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0.40

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX)=10.50M.

5.25. ENERJİ NAKİL HATLARI

ENERJİ NAKİL HATLARIYLA İLGİLİ 30.11.2000 TARİH VE 24246 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN “ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI- ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ”NDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

PLANDA ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA KUŞAĞI OLARAK GÖSTERİLEN ALANLARIN ALTI, YOL, AÇIK-YEŞİL VB. ŞEKİLDE DÜZENLENECEK BU ALANLARDA BİNA YAPILMAYACAKTIR.

5.26. TERMİNAL-GARAJ ALANLARI

ULAŞIMA DÖNÜK TESİS VE YAPILARIN YER ALABİLECEĞİ ALANLARDIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0.40

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX)=7.50M.

5.27. TERSANE ALANLARI

YAT-TEKNE YAPIM VE BAKIM ATÖLYELERİNİN YER ALABİLECEĞİ ALANLARDIR.

BU ALANLARDA YAPILAŞMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

· MAKSİMUM EMSAL (KAKS)=0.40

· MAKSİMUM YAPI YÜKSEKLİĞİ (HMAX)=BELEDİYESİNCE BELİRLENECEKTİR.

· BU ALANLARDAKİ KAPALI TESİSLER KIYIKENAR ÇİZGİSİNE 20 M. DEN FAZLA YAKLAŞAMAZ.

· ATÖLYE BİNALARI İÇİNDEKİ HACİMLER KATLARA BÖLÜNEMEZ.

· EN BÜYÜK BİNA ALANI 800 M²’DEN FAZLA OLAMAZ.

5.28. KIYI, PLAJ VE KUMSALLAR

MEVCUT DOĞAL OLUŞUMUNUN VE YAPISININ KORUNACAĞI ALANLARDIR.

3621 SAYILI KIYI KANUNUN EKİ “KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK” İN 13. MADDESİNDE BELİRLENEN KULLANIMLAR YER ALABİLİR.

5.29. YAT LİMANI, İSKELELER VE DENİZ ULAŞIMI

BU KULLANIMLARLA İLGİLİ 3621 SAYILI “KIYI KANUNU” VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ İLE YÜRÜRLÜKTEKİ İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.

5.30. ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ ALANLAR

BU ALANLARDA İLGİLİ İDARECE ONAYLI/ONAYLANACAK PLANLARA GÖRE UYGULAMA YAPILIR.