1999 yılı öncesi dönemi Yönetim Kurulunca Sporkent 87 ye verilen 791 parselle ilgili 2009 yılındaki Yönetim Kurulu tarafından açılan geri alım davasına ilişkin bilirkişi raporu aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.